Pełnomocnik dla hodowli

Autor: Redakcja w kategorii: Hodowca

Pełnomocnik dla hodowli

W dzisiejszym wpisie zarysujemy dlaczego jeśli prowadzisz hodowle, to warto, abyś pomyślał o tym żeby mieć pełnomocnika.

 

Hodowca podejmuje czynności prawne

Jeżeli prowadzisz, dla przykładu, hodowlę kotów rasowych, to podejmujesz często wiele działań prawnych.

Dokonujesz sprzedaży kociąt, podpisujesz czy zawierasz umowę rezerwacyjną – są to czynności prawne, które powinieneś dokonywać osobiście.

Są sytuacje, kiedy samodzielne podpisanie umowy nie wchodzi w grę – możesz zachorować czy mieć wypadek.

Jednym z rozwiązań, aby zachować ciągłość czynności prawnych, czyli działanie Twojego biznesu, jest powołanie zawczasu pełnomocnika dla Twojej hodowli.

 

Pełnomocnik dla hodowli

Możliwość dokonania czynności prawnej przez pełnomocnika uregulowana jest w kodeksie cywilnym.

Art. 98 k.c. wyróżnia pełnomocnictwo ogólne oraz szczególne.

Pełnomocnictwo ogólne dotyczy czynności zwykłego zarządu. W przypadku hodowli będzie zaliczać się do nich podpisywanie umów sprzedaży.

Pełnomocnictwo szczególne zawarte jest zaś do dokonania jednej określonej czynności prawnej. Np. Twój pełnomocnik podpisuje w Twoim imieniu jedynie umowy krycia.

Art. 99 k.c. wskazuje, że pełnomocnictwo ogólne powinno być udzielane na piśmie pod rygorem nieważności.

Ogólnie przyjmuje się, że każde pełnomocnictwo powinno mieć formę pisemną – dzięki temu pełnomocnik może okazać ten dokument osobie, z którą podpisuje daną umowę.

Pełnomocnictwo może być udzielane bezterminowo oraz z wyznaczonym terminem jego końca.

Osoba, która udziela pełnomocnictwa może odwołać je w każdym momencie.

 

Pełnomocnictwo a forma prawna Twojego biznesu

W sytuacji, gdy prowadzisz swoja hodowlę jako dział specjalny produkcji rolnej, to udzielasz pełnomocnictwa jako osoba fizyczna.

Musisz jedynie wskazać, że pełnomocnictwo dotyczy hodowli kotów rasowych.

Nie musisz nigdzie zgłaszać takiego pełnomocnictwa.

Natomiast dokument pełnomocnictwa powinieneś posiadać Ty jak i Twój pełnomocnik.

Jeśli prowadzisz hodowle jako działalność gospodarczą, to najlepszym rozwiązaniem będzie, abyś wpisał pełnomocnika do CEIDG.

 

Pełnomocnik dla hodowli – kto może nim być?

Twoim pełnomocnikiem powinna być osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

Pełnomocnik musi mieć świadomość bycia pełnomocnikiem i znać zakres swojego umocowania, a także potrafić wykazać swoje umocowanie do działania w imieniu Twojej osoby.

Pełnomocnikiem może być koleżanka, kolega; nie musi być to ktoś z Twojej rodziny.

 

***

Zastanawiasz się jak powinna brzmieć treść pełnomocnictwa? Odwiedź blog Koci paragraf, a w artykule Pełnomocnik dla hodowli kotów rasowych znajdziesz gotowy wzór pełnomocnictwa ogólnego dla hodowli kotów rasowych.

 

📌

Po przeczytaniu „Pełnomocnik dla hodowli”, zapraszamy również do lektury:

Wnioski o rejestrację hodowli psów i kotów

Czy lekarz może wziąć udział w reklamie

 

Photo by Eric Han on Unsplash

Poprzedni wpis:

Następny wpis: