Prawo pierwszeństwa a rekompensata Kościołowi za krzywdy

Autor: Redakcja w kategorii: Wywłaszczenia i reprywatyzacja

Do nowej ustawy o ustroju rolnym (więcej o niej na BLOGU) zostały przyjęte poprawki przez komisję sejmową. Pozwalają one na nabywanie nieruchomości przez Kościół w ramach rekompensaty za krzywdy wyrządzone mu w okresie PRL. Prawo pierwszeństwa, które odbiera się byłym właścicielom nieruchomości, nie zostało zmodyfikowane względem wcześniejszych wersji projektu.

Wynika więcej z powyższego, że na gruncie nowej ustawy o ustroju rolnym będą występowały dwie kategorie podmiotów – rolnicy oraz Kościół – którym przepisy przyznają uprawnienie do nabywania nieruchomości rolnych.

Warto tutaj wskazać, iż nieruchomości rolne w rozumieniu ustawy to każda nieruchomość o powierzchni powyżej 0,3000ha, dla której do dnia 30.04.2016r. nie wydano warunków zabudowy, nie objęta planem zagospodarowania przestrzennego na cele nie rolne i nie zabudowana budynkiem mieszkalnym do 0,5 ha i nie wykorzystywana rolniczo. Działka gruntu o powierzchni 0,3001 metrów przed Pałacem Kultury w Warszawie stanowi nieruchomość rolną w rozumieniu tej ustawy i taką działkę będzie mógł kupić jedynie rolnik lub Kościół.

Poprawka komisji sejmowej przyznająca Kościołowi swoiste uprzywilejowanie ma w założeniu zrekompensować krzywdy, jakie Kościołowi wyrządzono w okresie PRL. Mowa oczywiście o odebraniu mu tysięcy hektarów bez żadnych odszkodowań.

Sęk w tym, że przez ostatnie 25 lat Kościół odzyskał to, co stracił – tysiące hektarów w świetnych lokalizacjach – i to nawet z nadwyżką. Nie można tego samego powiedzieć o ziemiaństwie, któremu w 1944 roku na mocy dekretu PKWN odebrano nieruchomości z całym wyposażeniem, także bez odszkodowania. Niestety po dziś dzień nikt nie uchwalił ustawy, której celem byłoby zrekompensowanie strat z czasów PRL zwykłym właścicielom – innym niż Kościół.

Nowa ustawa o ustroju rolnym, o czym była mowa już we wstępie, odbiera tym właścicielom prawo pierwszeństwa w zakupie utraconych dawniej nieruchomości. Nie będą oni mogli płacąc 100% wartości nieruchomości jej kupić.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: