Zawezwanie do próby ugodowej – w aktualnej formie tylko do końca czerwca 2022 roku!

Autor: Redakcja w kategorii: Pozostałe

Zawezwanie do próby ugodowej

Przez lata zawezwanie do próby ugodowej uznawano jako czynność zamierzająca do dochodzenia roszczeń, zatem przerywała bieg przedawnienia. Innymi słowy po rozprawie ugodowej termin ten biegł od nowa.

W związku z tym, że nadużywano tego rozwiązania, to wprowadzono wysokie opłaty od wniosku. Następnie sądy zaczęły uznawać, że tylko pierwsze wezwanie przerywa bieg przedawnienia, a drugie nie zawsze.

Potrzeba uporządkowania tej materii była zasadna. Nikt się natomiast nie spodziewał w jaki sposób będzie to rozwiązane…

Nowelizacja kodeksu cywilnego – zawezwanie do próby ugodowej

2 grudnia 2021 roku uchwalono nowelizację kodeksu cywilnego, która zmienia procedurę zawezwania. Zawezwanie do próby ugodowej nie będzie już przerywać biegu terminu zawieszenia, a jedynie go zawieszać. Po rozprawie ugodowej termin ten będzie biegł dalej, nie od nowa.

Do końca czerwca 2022 wnioski zawezwania do próby ugodowej bez zmian!

Zgodnie z przepisami przejściowymi, postępowania sprzed dnia wejścia w życie nowelizacji, czyli do 30 czerwca 2022, będą rozpatrywane według przepisów dotychczasowych.  Czyli, aby skorzystać z aktualnych przyjaznych przepisów musisz najpóźniej do 29 czerwca 2022 roku, nadać na poczcie wniosek do właściwego sądu.

Jeżeli chcesz poznać komentarz Pana Mecenasa Karola Sienkiewicza, na temat zmiany w skutkach zawezwania do próby ugodowej, odwiedź blog Dochodzenie wierzytelności i przeczytaj artykuł Koniec zawezwań do próby ugodowej?

📌

Po przeczytaniu „Zawezwanie do próby ugodowej – w aktualnej formie tylko do końca czerwca 2022 roku!”, zapraszamy również do lektury:

Odmowa składania zeznań – kto jest do niej uprawniony?

Rozdzielność majątkowa zabezpieczy przed długami małżonka?

Photo by Towfiqu barbhuiya on Unsplash

Poprzedni wpis:

Następny wpis: