Prospekt informacyjny w nowej ustawie deweloperskiej

Autor: Redakcja w kategorii: Prawo budowlane

Prospekt informacyjny w nowej ustawie deweloperskiej

Prospekt informacyjny w nowej ustawie deweloperskiej – kiedyś doręczany przez dewelopera na prośbę klienta, teraz obowiązkowy.

Sprawdź, jakie informacje powinien zawierać.

Jest to o tyle ważne, że w myśl nowej ustawy, jeśli w prospekcie nie znajdą się wymagane informacje, to stanowi to podstawę skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy przez klienta. Dodatkowo na Ciebie jako dewelopera mogą zostać nałożone sankcje karne za naruszenie zasad przygotowania prospektu.

Gdzie szukać wzoru prospektu informacyjnego

Tak jak poprzednia, nowa ustawa wprowadza wzór prospektu informacyjnego.

Zapoznasz się z nim tutaj.

Prospekt informacyjny w nowej ustawie deweloperskiej – najważniejsze informacje

Co to jest prospekt informacyjny

Prospekt to załącznik do umowy deweloperskiej oraz do umowy rezerwacyjnej.

W przypadku umowy rezerwacyjnej to nowość wprowadzona przez ustawę deweloperską, która weszła w życie 1 lipca 2022 roku.

Kiedy należy przekazać prospekt klientowi

Prospekt informacyjny musisz przekazać klientowi przed zawarciem umowy deweloperskiej lub umowy rezerwacyjnej.

Konspekt przekazujesz:

  • Nieodpłatnie
  • Na trwałym nośniku
  • Wraz z załącznikami.

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

W dziale trzecim prospektu należy wskazać także dane odnośnie do zasad zagospodarowania przestrzennego otoczenia inwestycji.

Czyli musisz w nim zawrzeć ustalenia aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek lub ich części, które znajdują się w odległości do 100 metrów od granicy terenu objętego przedsięwzięciem.

Dodatkowo masz obowiązek zamieścić opis istniejących w okolicy obiektów, które wpływają na warunki życia.

Inwestycje przewidziane w promieniu 1 km od terenu przedsięwzięcia deweloperskiego

Tak jak do tej pory w konspekcie musisz umieścić również spis inwestycji przewidzianych w promieniu 1 km od terenu przedsięwzięcia deweloperskiego.

W ustawie nadal nie ustalono o jakiego typu inwestycje chodzi, jednakże wskazano rodzaje źródeł, w których możesz poszukać informacji o takich inwestycjach.

 

***

To oczywiście nie wszystkie ważne informacje, które musisz umieścić w konspekcie informacyjnym.

Chcesz poznać kolejne?

Przeczytaj artykuł Prawie wszystko o prospekcie informacyjnym w nowej ustawie deweloperskiej.

Znajdziesz go na blogu Jakim prawem.

 

📌

Po przeczytaniu o prospekcie informacyjnym w nowej ustawie deweloperskiej, zapraszamy również do lektury następujących artykułów:

Odbiór lokalu w świetle nowej ustawy deweloperskiej, która obowiązuje od 1 lipca 2022 roku

Nowa ustawa deweloperska a sprzedaż miejsc postojowych

 

Photo by Anthony Fomin on Unsplash

Poprzedni wpis:

Następny wpis: