Prawo poboru akcji

Autor: Redakcja w kategorii: Biznes i firma, Spółki

prawo poboru akcji w spółce

Jesteś akcjonariuszem i Twoja spółka podejmuje decyzję o emisji akcji, masz szansę zakupić je jako pierwszy. Więcej na ten temat w artykule „Prawo poboru akcji w spółce„.

 Subskrypcja zamknięta

Z prawem poboru powiązana jest subskrypcja zamknięta akcji. Opiera się  ona na tym, że spółka decyduje się na emisję nowych akcji i proponuje je swoim akcjonariuszom, którym należy się prawo poboru.

Pamiętaj!

Prawo poboru akcji w spółce nie zawsze należy się każdemu akcjonariuszowi. Prawo to związane jest z konkretnymi akcjami, więc jeśli w Twoich akcjach nie ma takiego prawa, to nie możesz go zastosować.

Nowe akcje będziesz mógł przejąc proporcjonalnie do obecnej ilości posiadanych przez Ciebie akcji.

Pamiętaj!

Spółka ma prawo ograniczyć to prawo i podczas subskrypcji nowych akcji może je wyłączyć. W takiej sytuacji spółka musi podjąć określoną uchwałę.

Jeżeli chcesz przeczytać więcej o subskrypcjach akcji (zobacz tutaj).

Podniesienie kapitału zakładowego

Jeżeli spółka ma zamiar dokonać emisji nowych akcji, to musi podwyższyć kapitał zakładowy spółki.

Aby zwiększyć kapitał zakładowy należy zmienić statutu spółki. Spółka może powiększać kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji lub poprzez zwiększania wartości nominalnej dotychczasowych akcji.

Oznajmienie subskrypcji prywatnej

Spółka ma obowiązek zaoferować akcjonariuszom nowe akcje w drodze ogłoszenia.

 Powinno ono zawierać kilka elementów:

  • datę uchwalenia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego
  • sumę, o jaką kapitał zakładowy ma być powiększony
  • liczbę, rodzaj i wartość nominalną akcji
  • cenę emisyjną akcji
  • zasady przydziału akcji obecnym akcjonariuszom
  • miejsce i termin oraz wysokość wpłat na akcje

Zrezygnowanie z ogłoszenia prawa poboru

W sytuacji, gdyby wszystkie akcje w spółce były imienne, zarząd ma prawo odstąpić z dokonania ogłoszenia.

W przypadku, gdy Twoje akcje są imienne, to należałoby Cię poinformować o treści ogłoszenia listem poleconym.

Na przeprowadzenie prawa poboru nie możesz mieć mniej niż dwa tygodnie od dnia wysłania listu poleconego do akcjonariusza.

***

Po przeczytaniu: “Prawo poboru akcji”, zapraszamy również do lektury:

Poprzedni wpis:

Następny wpis: