Odpowiedzialność hodowcy. Rękojmia nie jest jedyną podstawą za wady psa.

Autor: Redakcja w kategorii: Hodowca, Prawo dla każdego

Odpowiedzialność hodowcy. Rękojmia nie jest jedyną podstawą za wady psa.

Wady psa z hodowli. Rękojmia nie jest jedyną podstawą. Kiedy hodowca odpowie za wady psa i jak może się bronić? Więcej na ten temat w artykule ” Czy hodowca odpowiada za wady psa tylko z rękojmi?”.

W niektórych przypadkach w umowie sprzedaży psa rękojmię za wady fizyczne można wyłączyć.

Czy odpowiedzialność hodowcy opiera się jednak wyłącznie o rękojmię?

Zdecydowanie nie.

Drugą możliwością oparcia swoich roszczeń przez nabywcę psa są roszczenia odszkodowawcze z art. 471 k.c.

W przeciwieństwie do rękojmi, odpowiedzialności odszkodowawczej w samej umowie nie można wyłączyć.

W przypadku sprzedaży psa możemy mówić tylko o odpowiedzialności hodowcy za nienależyte wykonanie umowy.

To nabywca psa musi wykazać m.in.:

  • istnienie szkody, czyli wadę fizyczną u psa i koszty związane m.in. z leczeniem,
  • czy istniał związek pomiędzy powstaniem wady a zachowaniem się sprzedającego,
  • winę sprzedającego.

Co to oznacza w praktyce?

Rękojmia jest tzw. odpowiedzialnością absolutną, niezależną od winy sprzedającego.

W przypadku roszczenia odszkodowawczego sytuacja jest odwrotna – kupujący psa musi wykazać niedochowanie należytej staranności hodowcy, gdyż w roszczeniu odszkodowawczym nie znajdujemy domniemania istnienia wady.

W praktyce oznacza to, że obrona hodowcy na podstawie art. 471 k.c. jest łatwiejsza niż w przypadku rękojmi i polega na wykazaniu, że hodowca zachował należytą staranność, np. przy roszczeniu o szkodę z tytułu wystąpienia dysplazji u psa będzie to wykazanie, że rodzice psa byli wolni i przebadani pod kątem dysplazji.

Warto zadbać również o określenie celu sprzedaży psa w umowie – to głównie cel wpływa na wysokość odszkodowania. Jeśli pies został nabyty jako pupil domowy, nie będzie można wykazać, że nabywca utracił korzyści z tytułu braku możliwości hodowania na zakupionym psie.

***

Po przeczytaniu: “Odpowiedzialność hodowcy. Rękojmia nie jest jedyną podstawą za wady psa.”, zapraszamy również do lektury:

Photo by Jametlene Reskp on Unsplash

Poprzedni wpis:

Następny wpis: