Podpisanie porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce

Autor: Redakcja w kategorii: Biznes i firma

Podpisanie porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce

Podpisanie porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce (Polish Offshore Wind Sector Deal, w skrócie Sector Deal) nastąpiło 15 września 2021 roku.

Dokument wzorowany był na brytyjskim pierwowzorze z marca 2019 roku – Offshore Wind Sector Deal.

Sygnatariusze Porozumienia

Sygnatariuszami polskiego Sector Deal byli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, administracji rządowej, instytucji finansowo-ubezpieczeniowych, inwestorów, podwykonawców oraz podmiotów oświatowych, naukowych i badawczych.

Założenia Sector Deal

Porozumienie ma stworzyć stałe ramy współpracy w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Oczywiście przy uwzględnieniu zapewnienia rozwoju gospodarczego, wzrostu konkurencyjności przedsiębiorców polskich, podniesienia polskiego bezpieczeństwa ekonomicznego i energetycznego w oparciu o zeroemisyjne i stabilne źródła wytwórcze jakimi są morskie farmy wiatrowe (MFW).

Local content

Dokument definiuje local content jako udział przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność produkcyjną lub usługową na terenie Polski, tworząc łańcuch dostaw w realizacji zamówień na potrzeby budowy i eksploatacji MFW w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej. Do tych przedsiębiorców zaliczają się zarówno polscy z siedzibą firmy w Polsce jak i przedsiębiorcy zagraniczni, którzy posiadają oddział lub przedstawicielstwo na terytorium polskim.

Strony Porozumienia mają wspierać promocję eksportu towarów i usług przedsiębiorstw z lokalnego łańcucha dostaw na rynki zagraniczne oraz maksymalizować udział local content dla potrzeb realizacji i obsługi MFW lokalizowanych w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej.

Skutki prawne Porozumienia

Porozumienie nie kształtuje wiążących zobowiązań, nie może stanowić roszczeń z tego tytułu. Ma charakter co najwyżej gentelmen’s agreement.

Takie rozwiązanie to nowość w polskiej praktyce gospodarczej. Podyktowane jest ono próbą pogodzenia rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce przy jednoczesnym poszanowaniu unijnych zasad ochrony przed nieuczciwą konkurencją, swobodnego przepływu usług oraz zakazu dyskryminacji gospodarczej.

Zastanawiasz się, czy formuła porozumienia dżentelmeńskiego i jego ograniczony wpływ to za mało dla funkcjonowania założeń Sector Deal w naszym systemie i kulturze prawnej – odwiedź bloga „Patryk Zbroja. O prawie w stoczni, w porcie i na wodzie” i zapoznaj się z opinią jego autora na ten temat w artykule „ SECTOR DEAL, czyli porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce”.

***

Po przeczytaniu: “Podpisanie porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce”, zapraszamy również do lektury:

Photo by Waldemar Brandt on Unsplash

Poprzedni wpis:

Następny wpis: