Zakazy dowodowe. Czym są i jak mogą pomóc podejrzanemu?

Autor: Redakcja w kategorii: Odpowiedzialność karna, Prawo dla każdego, Prawo karne

Zakazy dowodowe. Czym są i jak mogą pomóc podejrzanemu?Instytucja owoców zatrutego drzewa. Zakazy dowodowe.  Czy policja popełnia błędy proceduralne? Zobacz art. 168a k.p.k. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: “Owoce zatrutego drzewa – co to takiego?

Czym są owoce zatrutego drzewa?

To instytucja określająca zakazy dowodowe. Naruszenia przepisów postępowania zdarzają się w drodze wyjątku, jednak warto mieć je na uwadze i zweryfikować, czy nie doszło do nich w Twoim przypadku.

Naruszenia musi dopuścić się funkcjonariusz, najczęściej Policji, CBA, ABW i w związku z wykonywaną przez niego służbą. Informacje znajdziesz w art. 168a Kodeksu postępowania karnego.

Co się stanie, jeśli dojdzie do naruszenia?

Jeśli okaże się, że np. założono podsłuch w związku z przestępstwem kradzieży czy przeprowadzono przeszukanie mieszkania bez wiarygodnych informacji, iż mogą być w nim rzeczy pochodzące z przestępstwa, sąd nie weźmie takich dowodów pod uwagę.

Czym są dowody uzyskane z przestępstwa?

Do przestępstwa powinno dojść w wyniku wykonywania czynności służbowych przez funkcjonariusza, np.:

  • włamanie się do mieszkania;
  • pobicie zatrzymanego;
  • wyjęcie ze skrzynki i otwarcie listu;

Podrobienie podpisu na nakazie wydania rzeczy.

Nagrania i wiadomości

Możesz wykorzystać nagrania rozmów, w których uczestniczyłeś. Nie jest istotne, czy rozmówca miał wiedzę o nagrywaniu.

Nie możesz skorzystać z dowodu w postaci nagrania osób trzecich, szczególnie jeśli nagrywałeś w pomieszczeniu zamkniętym.

Inaczej jeśli rozmowa była prowadzona w Twojej obecności, w miejscu publicznym i była prowadzona w taki sposób, że bez problemu mogłeś ją usłyszeć.

Podobnie sprawa przedstawia się, jeśli chodzi o wiadomości. Pamiętać należy, aby dowody zbierać legalnie.

Co dalej?

Bardzo rzadko na etapie prokuratorskim dowody określane jako owoce zatrutego drzewa są usuwane z akt.

Inaczej traktuje się takie dowody, bez których nie można skazać oskarżonego, wówczas prokurator będzie bronił stanowiska, że dowód musi być brany pod uwagę.

To w rękach sądu leży decyzja, czy oddalić wniosek dowodowy prokuratora. Choć nie jest to prosta kwestia, warto próbować, aby zmienić położenie oskarżonego na jego korzyść.

***

Po przeczytaniu: “Zakazy dowodowe. Czym są i jak mogą pomóc podejrzanemu?”, zapraszamy również do lektury:

Photo by Bill Oxford on Unsplash

 

Poprzedni wpis:

Następny wpis: