Legalizacja medycznej marihuany

Autor: Redakcja w kategorii: Wyroby medyczne, Zdrowie i medycyna

W ostatnich tygodniach grupa parlamentarzystów złożyła projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Istotą proponowanych zmian jest zalegalizowanie stosowania marihuany do celów leczniczych.

W dzisiejszym stanie prawnym niemalże nie ma możliwości przepisania przez lekarza marihuany w celu leczniczym. Co prawda istnieje procedura tzw. importu docelowego leków, ale wymogi proceduralne sprawiają, że ordynowanie leków w tym trybie jest skomplikowane.

Pacjent natomiast posiadający środki odurzające może ponieść odpowiedzialność karną za to przestępstwo, które zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 3 lat. A jeśli ilość środków tych w posiadaniu pacjenta jest znaczna, to kara może wynieść nawet 10 lat.

Możliwości stosowania środków powstałych na bazie konopi indyjskich dla łagodzenia skutków niektórych schorzeń lub w medycynie paliatywnej dotychczas wydawały się zbyt kontrowersyjne jak na polskie realia. Z tego powodu były one intensywnie atakowane, jako przejaw prób szerzenia narkomanii.

Ostatnie wydarzenia pokazują jednak, że być może niebawem odrobina zdrowego rozsądku zatriumfuje i osobom naprawdę potrzebującym umożliwi się łagodzenie objawów niektórych chorób.

Na czym polega proponowana zmiana?

Na dzień dzisiejszy leki na bazie marihuany nie mogą być przepisywane pacjentom, natomiast mogą być wytwarzane, przetwarzane i przerabiane w celach naukowych przez jednostki badawcze. Jednak dopiero po uzyskaniu zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Projektowana nowelizacja zakłada dodanie stosownego przepisu, na podstawie którego lekarz prowadzący pacjenta nieuzależnionego będzie mógł wydać receptę lub zaświadczenie, ustalając równocześnie rodzaj, ilość i częstotliwość stosowania środka leczniczego. W praktyce środek ten powinien zawierać tzw. olej RSO (olej konopny).

W projekcie nowelizowanej ustawy znajdziemy również listę chorób, których skutki będą mogły być niwelowane przez środki zawierające wspomniany olej konopny. Są to: stwardnienie rozsiane, AIDS, padaczka, miażdżyca.

Link do projektu zmian ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (oczywiście dotyczących legalizacji marihuany medycznej) wraz z uzasadnieniem znajdziesz tutaj. Natomiast więcej o prawach twoich, jako pacjenta, znajdziesz w moim Blogu o prawach pacjenta.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: