Jak uzyskać zezwolenie na sprzedaż alkoholu w cateringu?

Autor: Redakcja w kategorii: Biznes i firma, Prawo dla biznesu

Prowadzenie biznesu gastronomicznego nie musi ograniczać się do podawania posiłków we własnym lokalu. Jeśli już posiadasz lokal to masz przecież pełną gamę możliwości w kwestii przygotowywania posiłków. Możesz chociażby rozszerzyć swoją działalność poprzez organizację przyjęć i imprez poza swoim lokalem bądź zajmować się wyłącznie działalnością cateringową. Ostatnimi czasy zyskuje ona na popularności, szczególnie w kwestii zdrowego jedzenia. Co jednak, jeśli chciałbyś organizować przyjęcia i imprezy, gdzie obecny będzie alkohol? Czy wystarczy Ci zezwolenie (zwane często mylnie koncesją) na alkohol, jaki sprzedajesz w lokalu? Nie.

Musisz posiadać zezwolenie na sprzedaż alkoholu w działalności cateringowej. Wbrew pozorom uzyskanie takiego zezwolenia jest dużo prostsze, i co ważniejsze, dużo trudniej je stracić.

Prowadząc opisaną działalność możesz nawiązać współpracę z prowadzącymi lokale, którzy takiego zezwolenia jeszcze nie zdobyli. Chociażby z racji przedłużenia się procedury administracyjnej, wezwania do uzupełnienia braków, czy prozaicznej niewiedzy w kwestii formalności niezbędnych do uzyskania zezwolenia. Wówczas mogą oni skorzystać z Twojej oferty. Powyższe zwiększa nie tylko przychód, ale powoduje rozpoznawalność na rynku.

Co więcej, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych podczas imprezy masowej może być realizowana jedynie przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność polegającą na organizacji przyjęć i posiadającego właściwe zezwolenie.

Warto więc takie zezwolenie uzyskać.

Jak uzyskać zezwolenie na sprzedaż alkoholu dla działalności cateringowej?

Przede wszystkim trzeba wiedzieć, że w każdym mieście kwestia uzyskania zezwolenia może być uregulowana nieco inaczej i w każdym mieście odpowiedni organ gminy ustala ilość zezwoleń (dla alkoholi wysokoprocentowych), jaką można wydać. Odbywa się to na podstawie uchwały rady gminy, która oprócz ilości punktów określa również zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w oparciu o przepis art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r (Dz.U.2012.1356.tj.).

Z tą uchwałą musisz się zapoznać.

Uchwała Rady Gminy może przewidzieć różnorakie obostrzenia choćby tego typu, że sprzedaż alkoholu nie może odbywać się w pewnej odległości od ustalonych budynków użyteczności publicznej. Pocieszający jest fakt, że takie obostrzenia nie dotyczą zezwolenia dla działalności cateringowych – chyba, że w zakresie możliwości organizowania przyjęć w tych miejscach.

Jakie formalności trzeba spełnić, aby uzyskać zezwolenie na alkohol?

Zgodnie z przywołaną wyżej ustawą i treścią przepisu art. 181 oraz art. 18 ust. 6, należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć. Co istotne i jak na polskie realia rzadko spotykane, do przedmiotowego wniosku ustawa nie wymaga załączników.

We wniosku należy wskazać swoje dane, rodzaj zezwolenia o jakie się ubiegamy, numer KRS lub numer NIP, PKD oraz adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

Konieczne będzie wniesienie odpowiedniej opłaty przed wydaniem zezwolenia, którą należy uiścić na rachunek bankowy właściwej gminy. Opłata podstawowa określona została na kwotę:

• 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;

• 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu  (z wyjątkiem piwa);

• 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Powyższa opłata dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych.

Właściwie to wszystko, po spełnieniu powyższych wymagań należy cierpliwie odczekać do miesiąca czasu, aby móc prowadzić działalność obejmującą sprzedaż alkoholu.

W razie nieprzychylnej decyzji Urzędu Miasta możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Informacja w tym zakresie znajdzie się w pouczeniu pisma, którym odmówiono Ci wydania zezwolenia.

Więcej na temat uzyskania zezwolenia na alkohol czytaj na prawowgastronomii.plJak uzyskać zezwolenie na alkohol?

Poprzedni wpis:

Następny wpis: