Jak bezpiecznie zrezygnować z pełnienia funkcji członka zarządu

Autor: Redakcja w kategorii: Biznes i firma

Jak bezpiecznie zrezygnować z pełnienia funkcji członka zarządu

Każdy członek zarządu może zrezygnować z pełnienia funkcji.

Jednakże ani członek zarządu ani cały zarząd nie uciekną od odpowiedzialności poprzez rezygnację.

Jak w takim razie bezpiecznie zrezygnować z pełnienia funkcji członka zarządu?

 

Jak bezpiecznie zrezygnować z pełnienia funkcji członka zarządu – musisz mieć ważne powody

Do złożenia rezygnacji przez członka zarządu stosuje się przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.

To odwołanie do art. 746 Kodeksu cywilnego:

Przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Jednakże gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę

Z powyższego artykułu wynika, że musisz mieć tzw. ważne powody, by zrezygnować z pełnienia funkcji. W innym przypadku odpowiadasz za uszczerbek majątkowy, który spółka poniesie przez Twoją rezygnację.

Innymi słowy: zamierzasz rozpocząć prowadzenie konkurencyjnej działalności lub masz propozycję lepiej wynagradzanej funkcji – spółka będzie mogła zarządzać odszkodowanie.

Jeżeli nie posiadasz tzw. ważnego powodu, to i tak zrezygnujesz z pełnionej funkcji. Jednak będzie Cię obowiązywać odpowiedzialność odszkodowawcza.

 

Komu złożyć rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu?

Rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu musisz złożyć organowi, który posiada kompetencję reprezentacji biernej spółki czyli może odbierać oświadczenia woli.

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 31 marca 2016 roku stwierdził, że w przypadku spółki kapitałowej:

Gdy wspólnik/akcjonariusz jest jedynym członkiem zarządu rezygnacja wymaga formy aktu notarialnego musisz iść do notariusza i tam złożyć rezygnacje. Notariusz zawiadomi o rezygnacji sąd rejestrowy przesyłając wypis aktu notarialnego.

Gdy nie jesteś jedynym członkiem zarządu oświadczenie o rezygnacji składasz SPÓŁCE którą zarządzasz na ręce innego członka zarządu lub prokurenta

Czyli rezygnację możesz wręczyć nawet jednemu członkowi zarządu, nawet wtedy gdy macie reprezentację łączną.

 

Jesteś ostatnim członkiem zarządu i chcesz złożyć rezygnację – jak to zrobić

Z przepisów Kodeksu spółek handlowych wynika, że w sytuacji, gdy wszyscy członkowie zarządu chcą złożyć rezygnację lub jest tylko jeden członek zarządu to:

  • W spółce z o.o. składa rezygnację wspólnikom i zwołuje jednocześnie zgromadzenie wspólników
  • W spółce akcyjnej składa rezygnację radzie nadzorczej i zwołuje jednocześnie walne zgromadzenie.

Do zaproszenia na zgromadzenie wspólników i do ogłoszenie o walnym zgromadzeniu musisz wpisać oświadczenie o rezygnacji członka zarządu wraz z ważnym powodem.

Nie jest wymagana zgoda spółki na Twoją rezygnację.

 

***

Chcesz dowiedzieć się jak obliczyć od kiedy możesz odejść ze spółki? Odwiedź blog Odpowiedzialność członka zarządu i rady nadzorczej i przeczytaj artykuł o tytule Rezygnacja z funkcji członka zarządu – odpowiedzialność.

 

📌

Po przeczytaniu „Jak bezpiecznie zrezygnować z pełnienia funkcji członka zarządu”, zapraszamy również do lektury:

Europejski nakaz aresztowania – czy zmiana nazwiska uchroni Cię od więzienia?

Datio in solutum – rozwiązanie problemów dłużnika?

 

Photo by Lubo Minar on Unsplash

Poprzedni wpis:

Następny wpis: