Rozdzielność majątkowa. Kiedy małżonek mimo niej będzie dziedziczył?

Autor: Redakcja w kategorii: Prawo dla każdego, Rodzina, Spadek

Rozdzielność majątkowa i dziedziczenie po śmierci jednego z małżonków to kwestie, które występując łącznie cały czas są źródłem wielu wątpliwości. Najważniejsze w tym wszystkim, by zapamiętać, że rozdzielność majątkowa to rozdzielność majątkowa, a dziedziczenie to dziedziczenie.

Mówiąc ściślej – nie ma znaczenia, czy za życia żyłeś z małżonkiem w ustroju wspólności majątkowej czy była między Wami rozdzielność majątkowa, po Twojej śmierci żyjący małżonek i tak będzie spadkobiercą ustawowym.

Rozdzielność majątkowa to rozwiązanie znajdujące uzasadnienie wyłącznie w niektórych przypadkach – dla przykładu, gdy jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą. Nie zmienia natomiast ustawowego porządku dziedziczenia.

Z drugiej strony nie oznacza to wcale, że nie masz w tej kwestii wpływu zupełnie na nic. Możesz oczywiście decydować o tym, kto będzie po Tobie dziedziczył. Co więcej, obowiązujący teraz stan prawny dopuszcza nawet zastosowanie zapisu windykacyjnego do przekazania konkretnym osobom określonych rzeczy.

Aby w grę wchodziło dziedziczenie przez osoby, którym sam chcesz przekazać swój majątek po śmierci, a nie osoby dziedziczące ustawowo, warto rozważyć sporządzenie przemyślanego testamentu. Nieprzemyślany testament może bowiem także przysporzyć problemów, chociażby przez roszczenia z tytułu zachowku.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: