Obowiązek zachowania tajemnicy brokerskiej

Autor: Redakcja w kategorii: Biznes i firma

Tajemnica brokerska

Czy wiedziałeś, że broker ubezpieczeń posiada obowiązek zachowania tajemnicy brokerskiej?

W niniejszym wpisie zarysujemy na czym on polega i jaka przewidziana jest odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy brokerskiej.

 

To tajemnica brokera

Obowiązek zachowania tajemnicy brokerskiej przewidziany jest w Ustawie o dystrybucji ubezpieczeń.

Zbliża on zawód brokera do zawodów zaufania publicznego, dla których zachowanie tajemnicy zawodowej to nieodłączny element ich działania.

Tajemnicą brokerską objęte są wszelkie informacje uzyskane podczas wykonywania czynności brokerskich, które dotyczą klienta np.:

  • Informacje niezbędne do przygotowania slipu brokerskiego
  • Know-how klienta
  • Strategia
  • Potrzeby ubezpieczeniowe klienta.

Tajemnica brokerska jest nieograniczona w czasie – obowiązuje brokera po zakończeniu umowy z klientem, a także po śmierci klienta.

Nie można jej ograniczyć, ani nie można wyłączyć (oprócz wykorzystywania informacji przez brokera podczas czynności brokerskich, które zlecił klient).

Tajemnica brokerska służy nie tylko klientom, lecz także całemu środowisku brokerów ubezpieczeniowych – jej przestrzegania wpływa pozytywnie na postrzeganie wykonywanego przez brokerów zawodu.

 

Jaka odpowiedzialność grozi brokerowi za naruszenie tajemnicy brokerskiej?

W sytuacji, gdy broker ujawni informacje o kliencie osobom nieupoważnionym grozi mu kara pieniężna nałożona przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz odpowiedzialność cywilna i karna.

Obowiązek zachowania tajemnicy brokerskiej rozciąga się również na wszystkie osoby, które uzyskują dostęp do danych klienta – pracowników, współpracowników, obsługi IT, a nawet osób, które świadczą usługi w zakresie sprzątania. To zadanie brokera, aby w odpowiedni sposób zabezpieczyć zachowanie tajemnicy przez wszystkie osoby, z którymi on współpracuje.

Brokera dotyczą ograniczenia podczas zeznawania jako świadek w kontekście informacji uzyskanych w związku z wykonywanym zawodem. Regulują to odpowiednie przepisy kodeksu postępowania karnego oraz kodeksu postępowania cywilnego.

 

***

Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj artykuł o tytule Tajemnica brokerska. Znajdziesz go na blogu prowadzonym przez Panią Mecenas Agnieszkę Mroczek – Prawo dla brokerów ubezpieczeniowych.

 

📌

Po przeczytaniu „Obowiązek zachowania tajemnicy brokerskiej”, zapraszamy również do lektury:

Co to są prawa autorskie?

Emerytura pomostowa – jakie warunki musisz spełnić, aby na nią przejść?

 

Photo by Kristina Flour on Unsplash

Poprzedni wpis:

Następny wpis: