Rekompensata za koszty odzyskiwania należności – okres przedawnienia i charakter rekompensaty

Autor: Redakcja w kategorii: Prawo dla biznesu

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności (nazwana potocznie „40 euro), to najbardziej znany przepis Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Odkąd wprowadzono ten zapis prawny pojawiały się rozbieżności w orzecznictwie co do okresu przedawnienia rekompensaty.

Niektóre sądy przyjmowały, że rekompensata przedawnia się w tym samym czasie, co roszczenie główne.

Kwestia przedawnienia została rozwiązana przez Sąd Najwyższy (SN).

SN 30 września 2021 roku podjął uchwałę (III CZP 37/20), iż termin przedawnienia roszczenia o rekompensatę określa art. 118 Kodeksu cywilnego.

Co zatem wynika z tej uchwały?

 

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności – okres przedawnienia

Roszczenie o zapłatę rekompensaty jest niezależne, osobne od świadczenia wynikającego z tytułu np. dostawy towarów.

Dlatego terminy przedawnienia rekompensaty ocenia się w oparciu o art. 118 Kodeksu cywilnego, który brzmi:

Art. 118. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

Czyli przedawnienie roszczenia głównego, czy odsetek, nie przedawnia rekompensaty za koszty odzyskania należności!

Rekompensata nie jest związana z istnieniem roszczenia głównego, lecz z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Dlatego rekompensata przedawni się z upływem 3 lat, na koniec roku kalendarzowego.

 

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności – charakter rekompensaty

Z tego względu, że Sąd Najwyższy jednoznacznie wskazał na art. 118 Kodeksu cywilnego jako na przepis, który reguluje termin przedawnienia rekompensaty, to uciął wszelkie argumenty podnoszone za kwalifikowaniem rekompensaty jako „kosztów” i próbami wliczania jej do kosztów procesu.

Uchwała Sądu Najwyższego wskazuje bowiem art. 118. Kodeksu cywilnego, czyli ten dla roszczeń, a NIE art. 125 Kodeksu Cywilnego dla roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem – w tym dla kosztów procesu.

Jak widać nawet zdawało by się oczywiste przepisy budzą wątpliwości, które rozwiać może jedynie uchwała Sądu Najwyższego.

 

***

Chcesz dowiedzieć się więcej o rekompensatach – odwiedź blog Pozew z faktury.

Jego lekturę zacznij od artykułu o tytule Przedawnienie rekompensaty za koszty odzyskiwania należności.

 

📌

Po przeczytaniu „Rekompensata za koszty odzyskiwania należności – okres przedawnienia i charakter rekompensaty”, zapraszamy również do lektury:

40 euro. Sąd Najwyższy o kosztach odzyskania należności

Jak krew w piach? Nie tym razem! Przedsiębiorca sprzedający piasek i żwir wygrywa w sądzie

 

Photo by lilzidesigns on Unsplash

Poprzedni wpis:

Następny wpis: