Czym jest odpowiedzialność zawodowa lekarzy

Autor: Redakcja w kategorii: Błąd medyczny

Czym jest odpowiedzialność zawodowa lekarzy

Wśród zawodów zaufania publicznego, które posiadają swoje organizacje samorządowe i wewnętrzne zasady dotyczące działania w zawodzie występuje odpowiedzialność dyscyplinarna.

Poniżej przeczytasz czym jest odpowiedzialność zawodowa lekarzy.

Odpowiedzialność zawodowa lekarzy – zakres

Wewnętrzne zasady dotyczące działania lekarzy znajdziesz w:

  • Kodeksie Etyki Lekarskiej – w tym dokumencie zebrane są zasady etyki lekarskiej, czyli standardy według których powinni postępować lekarze podczas kontaktów z pacjentami.

Przede wszystkim każdy lekarz powinien wypełniać obowiązek ochrony życia i zdrowia człowieka. Lekarz ma postępować zgodnie ze swoim sumieniem oraz współczesną wiedzą medyczną.

  • Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty – ustawa ta zawiera przepisy dotyczące wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty. Stanowi ogólne ramy odpowiedzialności zawodowej lekarzy. Wskazuje, że lekarz ma postępować zgodnie z wiedzą medyczną, metodami, środkami zapobiegania, rozpoznania i leczenia chorób, które są aktualne. Lekarze mają działać zgodnie z zasadami etyki lekarskiej oraz wykazywać się należytą starannością.

Cel postępowania dyscyplinarnego

Postępowanie dyscyplinarne ma dać odpowiedź na to, czy działanie danego lekarza naruszyło zasady etyki przewidziane w Kodeksie Etyki Lekarskiej lub zasady wykonywania zawodu opisane w Ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Jeśli okaże się, że lekarz popełnił przewinienie dyscyplinarne, to podlega karom, które są opisane w Ustawie o izbach lekarskich.

 

***

Chcesz dowiedzieć się czy lekarz odpowiada tylko za czyny, które mają związek z wykonywaniem zawodu? Odwiedź blog Prawo w gabinecie lekarskim, a jego lekturę rozpocznij od artykułu o tytule Odpowiedzialność zawodowa lekarzy.

 

📌

Po przeczytaniu o tym czym jest odpowiedzialność zawodowa lekarzy, zapraszamy również do lektury następujących artykułów:

Pomylenie operowanej strony – typowy błąd jatrogenny

Odpowiedzialność za fałszowanie dokumentacji medycznej

Photo by Artur Tumasjan on Unsplash

Poprzedni wpis:

Następny wpis: