ADHD jako skutek niedotlenienia okołoporodowego

Autor: Redakcja w kategorii: Błąd medyczny

ADHD jako skutek niedotlenienia okołoporodowego

Dziś zarysujemy kilka kwestii wynikłych w trakcie trwania procesu o dochodzenie odszkodowania za niedotlenienie dziecka, w którym uczestniczyła mec. Jolanta Budzowska.

Proces trwał… 10 lat. W tym przypadku oznaczało to wydanie 10 opinii i wyroku karnego.

A w efekcie stwierdzono, że ADHD jest w tym przypadku skutkiem niedotlenienia okołoporodowego.

Niedotlenienie okołoporodowe

Podczas porodu personel medyczny nie przejął się przedłużającym czasem jego trwania. Nie przywiązano wagi również do deceleracji, czyli zwolnionego bicia serca płodu, w zapisie w KTG.

Deceleracje powtarzały się i były na tyle jednoznacznie alarmujące, że lekarze powinni podjąć decyzję o cesarskim cięciu.

Jednakże lekarze zbyt późno zdali sobie z tego sprawę – poród był zbyt zaawansowany, by wykonać w tamtym momencie cesarskie cięcie.

W obliczu tego wykorzystano wyciągacz próżniowy.

Dziecko było głęboko niedotlenione. Znalazło to wyraz w przyznanych punktach APGAR jak i w gazometrii.

Intensywne leczenie po urodzeniu jak i również rehabilitacja dały bardzo pozytywne skutki.

Jednakże jedną z negatywnych konsekwencji niedotlenienia było rozpoznanie u dziecka zespołu ADHD, czyli nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi.

Kilka słów o ADHD

ADHD to zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Jest to zaburzenie neuropsychiatryczne, które jest bardzo powszechne.

Przyczyny nadpobudliwości nie są w pełni poznane.

Badania wykazują, że okołoporodowe stany niedotlenienia i niedokrwienia mogą być przyczyną tego zaburzenia.

Jednakże najczęściej wskazuje się, że ADHD ma podłoże genetyczne.

Abstrahując od samego ADHD, stany niedokrwienno-hipoksyjne (IHC), które są wynikiem zdarzeń okołoporodowych wpływają niekorzystnie na rozwój mózgu płodu. Ich konsekwencje nie muszą pojawić się od razu po urodzeniu – mogą być widoczne nawet po kilku latach od zdarzeń okołoporodowych.

ADHD jako skutek niedotlenienia okołoporodowego

Postępowanie dowodowe potwierdziło, że w tym konkretnym przypadku niedotlenienie wewnątrzmaciczne było najbardziej prawdopodobną przyczyną wystąpienia ADHD u chłopca.

W procesie udowodniono, że szpital i jego ubezpieczyciel ponoszą odpowiedzialność za wystąpienie ADHD u dziecka.

 

***

Jeśli chcesz wiedzieć jak wysokie odszkodowanie przyznał Sąd Apelacyjny – przeczytaj artykuł Niedotlenienie okołoporodowe i jego skutki.

Znajdziesz go na blogu Błąd przy porodzie.

 

📌

Po przeczytaniu o ADHD jako skutku niedotlenienia okołoporodowego, zapraszamy również do lektury następujących artykułów:

Zakażenie gronkowcem Staphylococcus epidermidis podczas cesarskiego cięcia

Odpowiedzialność za fałszowanie dokumentacji medycznej

 

Photo by Suhyeon Choi on Unsplash

Poprzedni wpis:

Następny wpis: