Rodzaje skarg na osoby wykonujące zawody medyczne

Autor: Redakcja w kategorii: Błąd medyczny

 

Rodzaje skarg na osoby wykonujące zawody medyczneW dzisiejszym wpisie zarysujemy czym charakteryzują się rodzaje skarg na osoby wykonujące zawody medyczne.

Jeżeli osoba wykonująca zawód medyczny naruszyła zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, które przysługują Ci jako pacjentowi, masz do wyboru kilka rodzajów skarg.

Skarga na nieprawidłowe postępowanie personelu medycznego

W sytuacji gdy ktoś z personelu medycznego naruszył ogólnie obowiązujące zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej (np. w niewłaściwy sposób zrealizowany obowiązek informacyjny, naruszenie prawa do poszanowania intymności i godności) możesz złożyć skargę do bezpośredniego przełożonego osoby, która naruszyła Twoje prawa.

Skargę możesz skierować do dyrektora szpitala, ordynatora oddziału czy kierownika przychodni.

Natomiast jeżeli ktoś, kto naruszył Twoje prawa, udziela świadczeń w formie indywidualnej, powyższa skarga nie będzie mieć zastosowania.

Skarga na naruszenie praw pacjenta do Rzecznika Praw Pacjenta

Jeżeli skarga do bezpośredniego przełożonego nie przyniosła rezultatu (lub była niemożliwa do złożenia) masz prawo skierować skargę na naruszenie swoich praw do Rzecznika Praw Pacjenta.

Wniosek jest wolny od opłat.

Wniosek do wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych o ustalenie zdarzenia medycznego

Gdy dowiedziałeś się o powstaniu szkody to w ciągu jednego roku od tego dnia możesz złożyć wniosek do komisji.

Szkoda może dotyczyć np. rozstroju zdrowia, zakażenia, uszkodzenia ciała, śmierć pacjenta.

Termin złożenia wniosku nie może przekroczyć 3 lat od dnia zdarzenia.

Wniosek podlega opłacie 200 złotych. Jeżeli komisja orzeknie o braku zdarzenia medycznego, to ponosisz również koszty postępowania.

Pamiętaj, że przysługują Ci również możliwość domagania się odpowiedzialności karnej, cywilnej i zawodowej względem podmiotu, który naruszył Twoje prawa pacjenta!

 

***

Przeczytaj artykuł o tytule System ochrony praw na blogu Prawa kobiet w ginekologii.

Dowiedz się tam, co musisz zrobić, aby:

  • Zawiadomić o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez osobę wykonującą zawód medyczny
  • Złożyć pozew o zasądzenie zadośćuczynienia i/lub odszkodowania za naruszenie praw pacjenta (w tym za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia)
  • Złożyć wniosek o wszczęcie postepowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej.

 

📌

Po przeczytaniu „Rodzaje skarg na osoby wykonujące zawody medyczne”, zapraszamy również do lektury:

Czy lekarz dentysta może powiększać piersi pacjentkom

Kiedy lekarz weterynarii stosuje leki, a kiedy dokonuje obrotu detalicznego produktami leczniczymi

Photo by Piron Guillaume on Unsplash

Poprzedni wpis:

Następny wpis: