Wykreślenie z rejestru a likwidacja pracodawcy

Autor: Redakcja w kategorii: Biznes i firma

Likwidacja spółki, choć niekiedy to jedyne rozwiązanie, to przykra sprawa nie tylko dla jej właściciela. Likwidacja oznacza także, że pracodawca będzie musiał zwolnić swoich pracowników.

Zgodnie z art. 41(1) Kodeksu pracy:

§ 1. W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, nie stosuje się przepisów art. 38, 39 i 41, ani przepisów szczególnych dotyczących ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę.

Likwidacja spółki

Co to oznacza dla Ciebie, jako pracodawcy?

Że troszkę łatwiej, niż zazwyczaj zwolnisz swojego pracownika, bo nie chronią go – w przypadku likwidacji lub upadłości Twojej spółki – przepisy dotyczące ochrony przedemerytalnej czy też ochrony w czasie ciąży lub urlopu macierzyńskiego.

Mimo, że na pierwszy rzut oka regulacja wydaje się być jasna, wcale tak nie jest.

Należy zastanowić się, co rozumie się pod pojęciem „ogłoszenia likwidacji pracodawcy”. Pracodawcą może być i osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, i spółka.

Jeśli chodzi o spółki, to w świetle przepisów KSH chodzi bardziej o ogłoszenie o otwarciu likwidacji.

Wtedy pracodawca uzyska możliwość wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę bez ograniczenia wynikającego z przepisów wymienionych w art. 41(1) KP. Dopiero zakończenie likwidacji powoduje, że dochodzi do likwidacji faktycznej pracodawcy.

Natomiast wykreślenie z CEIDG osoby fizycznej (czyli jej „likwidacja” jako pracodawcy) nie oznacza, że automatycznie dochodzi do likwidacji działalności gospodarczej.

Dlaczego tak jest?

Bo wykreślenie należy do działań o charakterze formalnym i nie oznacza wcale faktycznej likwidacji. Może być tak, że choć jednoosobowa działalność gospodarcza przestaje istnieć, to jednak pracodawca dalej będzie prowadził działalność np. w formie spółki jawnej.

„Upadłość” – pojęcie cytowane w wyżej wskazanym przepisie – oznacza upadłość likwidacyjną.

Wszelkie postępowania prowadzące do utrzymania bytu pracodawcy (a więc postępowania restrukturyzacyjne) nie będą uzasadniały stosowania zasad szczególnych z art. 41 (1) KP.

Wyjątkiem będzie tutaj możliwość zwalniania w trakcie prowadzenia postępowania sanacyjnego.

Photo by Markus Winkler on Unsplash

Zajrzyj również do:

Poprzedni wpis:

Następny wpis: