Wnioski o rejestrację hodowli psów i kotów

Autor: Redakcja w kategorii: Hodowca

Rozporządzenie unijne o zdrowiu zwierząt weszło w życie końcem marca 2021 roku. Zobowiązywało ono do rejestracji hodowli.

Nie było wtedy jasne, czy dotyczy ono również hodowli psów i kotów. Z obecnego stanu faktycznego wynika jednak, że hodowle kotów i psów zostały objęte rejestracją.

Po pół roku od rozporządzenia otrzymaliśmy bowiem Tymczasowe wytyczne głównego lekarza weterynarii w przedmiocie rejestracji hodowli psów i kotów rasowych.

Wytyczne o charakterze tymczasowym

Na podstawie punktu 4 wytycznych można przyjąć, że do czasu pojawianie się przepisów krajowych hodowla, która nie będzie zarejestrowana nie będzie łamała prawa.

Jednak należy pamiętać o tym, że dla hodowli psów i kotów, które nie zostaną zarejestrowane w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii (PIW) mogą się pojawić problemy z wystawieniem świadectwa zdrowia i wysyłką psów lub kotów za granicę.

Wnioski o rejestrację hodowli dostępne w wielu Powiatowych Inspektoratach Weterynarii

Punkt 6 wytycznych odpowiada nam na pytanie jakie informacje mamy podać we wniosku.

Oprócz imienia i nazwiska, adresu, informacji o lokalizacji hodowli, opisu pomieszczeń hodowli, rodzaju i zakresu działalności hodowlanej, powinniśmy podać:

  • liczbę zwierząt, ilość osobników dorosłych i ich potomstwa
  • prawdopodobna ilość miotów w ciągu roku
  • miejsce urodzenia kotów lub psów, informacje o tym, czy je nabyliśmy, czy pochodzą z naszej hodowli
  • informacje o objęciu hodowli stałą opieką lekarsko-weterynaryjną, ostatni termin badania zwierząt
  • informację o obowiązkowym szczepieniu na wściekliznę oraz o ostatniej dacie podania środków przeciwpasożytniczych.

Niepowtarzalny numer identyfikacyjny

W wytycznych przeczytamy, że hodowla powinna mieć swój niepowtarzalny numer weterynaryjny.

Po złożeniu wniosku przez hodowcę, Powiatowy Lekarz Weterynarii dokonuje rejestracji hodowli i nadaje jej niepowtarzalny numer identyfikacyjny.

Hodowco, czytaj blog „Koci paragraf” i znaj swoje prawa i obowiązki! Przeczytaj artykuł „Tymczasowe wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii w zakresie rejestracji hodowli kotów i psów ”, aby dowiedzieć się więcej o wnioskach o rejestrację hodowli psów i kotów.

***

Po przeczytaniu: “Wnioski o rejestrację hodowli psów i kotów”, zapraszamy również do lektury:

Photo by Andrew S on Unsplash

Poprzedni wpis:

Następny wpis: