Ustalenie stosunku pracy nauczyciela kontraktowego

Autor: Redakcja w kategorii: Administracja, Praca

Jak wygląda sytuacja nauczyciela kontraktowego, który został zatrudniony niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa?

Istnieje wtedy możliwość wniesienia pozwu o ustalenie stosunku pracy – jako zawartego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Ustalenie stosunku pracy nauczyciela kontraktowego

Nauczyciel kontraktowy zatrudniony na czas określony

Pewien nauczyciel został zatrudniony w szkole w charakterze nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.

Co ważne, legitymował się on stopniem awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

W momencie przyjmowania go na stanowisko został poinformowany, że specjalnie dla niego szkoła utworzy nową klasę.

Dopiero potem okazało się, jakoby umowa miała zostać zawarta jedynie na rok czasu.

Dyrekcja argumentowała to koniecznością sprawdzenia nowego nauczyciela.

>>> Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej – jakie są szanse na pozytywne zakończenie sprawy? Sprawdź we wpisie: Czy warto złożyć odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej?

Ten sprawdził się bardzo dobrze, co potwierdzali uczniowie i ich rodzice, a mimo to szkoła postanowiła nie kontynuować z nauczycielem stosunku pracy.

W tym samym czasie zmienił się również dyrektor placówki i podobnie uznał, że nie ma szans na dalszą współpracę.

Ustalenie stosunku pracy nauczyciela kontraktowego

Nauczyciel postanowił skorzystać z pomocy prawnika, aby przywrócono go do pracy.

Jego stosunek pracy rozwiązał się z dniem, na jaki zawarta była umowa o pracę.

Nie istniała możliwość ku temu, ale pojawiło się inne rozwiązanie – ustalenie stosunku pracy.

>>> Czy wiesz o tym, że Jeśli w trakcie trwania małżeństwa Twój mąż nie łoży na utrzymanie dzieci, to możesz pozwać małżonka o alimenty na dzieci? Nie musisz się rozwodzić, aby pozwać męża o alimenty

Nauczyciel kontraktowy winien być, bowiem, od samego początku stosunku pracy zatrudniony na czas nieokreślony.

Pisma wysyłane w tej sprawie do szkoły nie przyniosły jednak efektu.

Wytoczono więc powództwo o ustalenie stosunku pracy.

Dyrektor szkoły w trakcie postępowania tłumaczył, że nauczyciela zatrudniono na zastępstwo – choć nie potrafił wskazać za jakiego innego nauczyciela (a jest to konieczne w wypadku zatrudnienia na zastępstwo).

Sądu nie przekonały także tłumaczenia o rzekomych, niejasno sprecyzowanych, zmianach organizacyjnych.

>>> Poznaj wyjątkowe prawnicze podcasty!

Sąd sprawiedliwy

Dlatego Sąd orzekł, że nauczyciela i szkołę łączy stosunek pracy, który wynika z umowy o pracę na czas nieokreślony ze skutkiem od dnia 1 września 2013 roku.

Jednocześnie nakazał zatrudnienie nauczyciela na dotychczasowym stanowisku.

Taka decyzja spowodowało uprawnienie nauczyciela do domagania się wypłaty wynagrodzenia za cały okres faktycznego pozostawania bez pracy, a więc aż 25 miesięcy.

Szkoła dodatkowo musiała pokryć koszty procesu w wysokości około 3 000 złotych.

Co ważne, Sąd swoje rozstrzygnięcie w wielu aspektach oparł na Uchwale Sądu Najwyższego z dnia 4 października 2013 roku (sygn. akt I PZP 3/13).

Zdjęcie Adam Winger pochodzi z Unsplash

***

Czy nauczyciele muszą pracować w wakacje?

27 czerwca zakończył się rok szkolny. Uczniowie mają wakacje i wydaje się, że nauczyciele również. Tymczasem niektórzy spośród nich muszą pracować.

Mowa tutaj o szkole, której dyrektor zobowiązał nauczycieli do prowadzenia rekrutacji w terminach 24-28 czerwca oraz (co gorsza) 15-26 lipca.

Czy to zgodne z przepisami prawa? [Czytaj dalej…]

Poprzedni wpis:

Następny wpis: