Upadłość konsumencka a ustanie wspólności majątkowej

Autor: Redakcja w kategorii: Prawa konsumenta

Upadłość konsumencka

Złożenie wniosku o upadłości, to poważny krok poprzedzony wieloma przemyśleniami (przynajmniej powinno tak być)… Jak upadłość konsumencka wpłynie na Twoje małżeństwo pod kątem prawnym? Czy Ty i Twój małżonek odpowiadacie wspólnie za Twoje długi?

Wpis dotyczy osób, które ogłaszają upadłość konsumencką oraz upadłość gospodarczą jednoosobowej działalności.

Wspólność majątkowa małżeńska

Jeżeli nie zawarłeś umowy małżeńskiej majątkowej, czyli intercyzy, to z chwilą zawarcia małżeństwa między Tobą a Twoim małżonkiem powstaje wspólność majątkowa małżeńska.

Wspólność uwzględnia przedmioty majątkowe, które nabyłeś z małżonkiem w czasie małżeństwa oraz przedmioty kupione przez jednego z małżonków. Stanowią one majątek wspólny małżonków.

Istnieje również majątek osobisty małżonków, to przedmioty, które nie są objęte wspólnością ustawową np. te nabyte przed zawarciem małżeństwa.

Upadłość konsumencka – jak wpływa pod kątem prawnym na Twoje małżeństwo?

Po ogłoszeniu upadłości ustaje wspólność majątkowa. Zostaje ustanowiona rozdzielność majątkowa. Dochodzi do zawarcia umowy majątkowej znoszącej współwłasność majątkową małżeńską.

W tym wpisie opiszemy co dokładniej oznacza ustanie wspólności majątkowej w kontekście upadłości.

Majątek wspólny wchodzi do całości masy upadłości

Z dniem ogłoszenia Twojej upadłości, jeżeli do tej pory obowiązywała wspólność majątkowa, dochodzi do powstania rozdzielności majątkowej. Dzieję się to automatycznie.

Jednakże skumulowany do tej pory majątek małżeński wchodzi w całości do masy upadłości.

Majątek należny współmałżonkowi

Co z połową majątku, która w teorii należy do współmałżonka?

Twój małżonek może dochodzić w postępowaniu upadłościowym należności z tytułu udziału w majątku wspólnym.

Aby to zrobić, musi zgłosić swoją wierzytelność syndykowi. Aktualnie może to zrobić za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Majątek małżonka związany z prowadzeniem przez niego działalności gospodarczej

Przedmioty małżonka, które służą wyłącznie jemu w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej lub zawodowej nie wchodzą do masy upadłości, o ile nabyliście je do majątku wspólnego w ciągu dwóch lat przed dniem złożenia wniosku do sądu o ogłoszenie Twojej upadłości.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o przebiegu postępowania upadłościowego i jego wpływie na Twoje życie – czytaj blog Mecenas od upadłości. Jego lekturę zacznij od artykułu o tytule Upadłość a małżeństwo.

📌

Po przeczytaniu „Upadłość konsumencka a ustanie wspólności majątkowej”, zapraszamy również do lektury:

Upadłość konsumencka – plan spłat wierzycieli

Upadłość konsumencka a utrata mieszkania

Photo by Naomi August on Unsplash

Poprzedni wpis:

Następny wpis: