Kara pozbawienia wolności zamieniona na karę pieniężną

Autor: Redakcja w kategorii: Odpowiedzialność karna

Powyższy tytuł może zaskakiwać, bowiem kara pozbawienia wolności wcale nie może być bezpośrednio zamieniona na karę pieniężną. Natomiast jeśli podzielić to na etapy, taki efekt jest do osiągnięcia. Najpierw jednak trzeba zamienić karę pozbawienia wolności na karę ograniczenia wolności, co szeroko opisywałem W TYM ARTYKULE. Dziś o kolejnym kroku, czyli zamianie ograniczenia wolności na karę pieniężną.

Sąd na początku orzekł karę pozbawienia wolności, która nie przekraczała jednego roku, a w dodatku warunkowo zawiesił jej wykonanie. Przed 1 lipca 2015 roku karę jednak odwieszono, przez co możliwa stała się zamiana pozbawienia wolności na karę ograniczenia wolności przyjmującego formę nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne. Jeśli natomiast przebywasz zagranicą, to wykonanie takiej pracy w Polsce wydaje się nieco problematyczne.

Kodeks karny wykonawczy w dopuszcza w takich przypadkach zamianę kary ograniczenia wolności na karę pieniężną pobieraną z wynagrodzenia i przekazywaną sądowi:
W szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może zmienić formę obowiązku wykonywania pracy, przyjmując 20 godzin pracy na cele społeczne za równoważne 10% wynagrodzenia za pracę…

To rozwiązanie jest bez wątpienia zdecydowanie korzystniejsze niż przyjazd do Polski i wykonywanie tutaj nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne. Podsumowując, cała droga od orzeczenia kary pozbawienia wolności do zamiany jej na karę pieniężną dzieli się na dwa etapy.

Po tym, jak zatrzymano Cię na podstawie europejskiego nakazu aresztowania i otrzymaniu od sądu zagranicznego tzw. bail’a (np. dozoru elektronicznego bądź kaucji), jako Twój adwokat występuję o zamianę kary pozbawienia wolności na karę ograniczenia wolności. Sąd orzeka na posiedzeniu, w którym ważny jest właśnie udział adwokata, skoro Ty wciąż przebywasz zagranicą.

Jeżeli uda się uzyskać tę zamianę kary, występuję z kolejnym wnioskiem. Tym razem chodzi o zamianę kary ograniczenia wolności na karę pieniężną. W takim przypadku sąd również orzeka na posiedzeniu, podczas którego obecność adwokata podobnie jest bardzo istotna.

Konkluzja jest taka, że wbrew pozorom karę pozbawienia wolności można zamienić na karę pieniężną 🙂

Poprzedni wpis:

Następny wpis: