Przekształcenie dział. gosp. w spółkę z o.o. – plan przekształcenia

Autor: Redakcja w kategorii: Biznes i firma, Działalność gospodarcza, Spółki

Przekształcenie działalności gosp. w spółkę z o.o. jest jednym ze sposobów utworzenia takiej spółki.

W procedurze przekształcenia istotną rolę odgrywa tzw. Plan przekształcenia. Powinien on zawierać co najmniej ustalenie wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy przekształcanego – uwaga – na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy.

Jak ustalić taką wartość bilansową majątku? Otóż wartość tę ustala się na podstawie dokumentu sporządzonego uprzednio przez księgowego lub rewidenta – wyceny składników majątku przedsiębiorcy przekształcanego, która to wycena stanowi załącznik do planu przekształcenia. A zatem jeżeli wycena została sporządzona w czerwcu (np. 28 czerwca 2013 r.), plan przekształcenia powinien zostać sporządzony do końca następnego miesiąca, czyli najpóźniej do 31 lipca 2013 r.

Niektórzy są zdania, że plan przekształcenia powinien zawierać jeszcze określenie rodzaju spółki, w którą przekształca się przedsiębiorca oraz wskazanie wartości i liczby udziałów w tej spółce.

Więcej na ten temat przeczytasz w moim blogu w artykule pt.: Plan Przekształcenia – wzór. Znajdziesz tam także przykładowy wzór takiego planu.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: