Prawa autorskie osobiste i majątkowe

Autor: Redakcja w kategorii: Ochrona marki, Prawa autorskie

Prawa autorskie osobiste i majątkowe

Wielu przedsiębiorców traktuje prawa autorskie po macoszemu. W końcu muszą wybrać formę działalności prawnej, nazwę marki, grupę docelową itp. itd.

Formalności, które należy spełnić, aby urzeczywistnić cel w postaci powołania działalności gospodarczej, przysłaniają całe pole widzenia.

Jednak w sytuacji, gdy pracujesz w branży w której tworzysz swoje projekty, nieznajomość prawa autorskiego może zaszkodzić Tobie podwójnie – jako twórcy, który nawet przypadkiem może naruszyć prawa autorskie osobiste i majątkowe innej osoby i jako osobie, która musi chronić swoje utwory przed innymi.

Czym jest utwór

Prawo autorskie chroni wspomniane wyżej utwory.

Czym jest utwór?

Utwór to każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia

Aby mówić o utworze w ujęciu prawa autorskiego, musi spełniać łącznie następujące przesłanki:

  • Być rezultatem pracy człowieka
  • Posiadać swoją postać (sam pomysł nie jest chroniony)
  • Stanowić przejaw działalności twórczej (np. produkt powinien być oryginalny, można go z łatwością odróżnić od innych przedmiotów tego samego gatunku)
  • A także mieć indywidualny charakter (nie może mieć swojego wiernego odpowiednika.

Jak widzisz pojęcie utworu jest szerokie. Dokładne ustalenie co może nim być w konkretnym przypadku bywa problematyczne. Niekiedy możliwe jest jedynie podczas postępowania przed sądem w procesie dochodzenia praw z zakresu prawa autorskiego.

Prawa autorskie osobiste i majątkowe

Na mocy prawa autorskiego jako autorowi przysługują Ci prawa autorskie osobiste i majątkowe.

Prawa autorskie są związane z osobą twórcy i gwarantują mu swobodne decydowanie o utworze.

Polegają m.in. na tym, że:

  • Masz możliwość podpisania utworu własnym imieniem i nazwiskiem
  • Decydujesz, kiedy Twój utwór może zostać udostępniony po raz pierwszy publiczności
  • Masz prawo do nienaruszalności treści i formy utworu
  • Posiadasz nadzór nad sposobem korzystania z utworu.

Prawa autorskie majątkowe pozwalają twórcy zarabiać na swoich utworach. Dla przykładu poprzez pobieranie wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majatkowych lub udzielenie licencji.

 

***

Chcesz wiedzieć więcej na temat prawa autorskiego osobistego i majątkowego?

Przeczytaj artykuł Branża odzieżowa a prawo autorskie. Przeczytasz w nim m.in. o tym jakich roszczeń możesz żądać, gdy ktoś naruszy Twoje prawa autorskie osobiste i majątkowe.

Dowiesz się również na co musisz zwracać uwagę w kontekście praw autorskich, jeśli działasz w branży modowej.

Artykuł znajdziesz na blogu Moda na prawo.

 

📌

Po przeczytaniu o prawie autorskim, zapraszamy również do lektury następujących artykułów:

Co to jest legalna inspiracja

Tantiemy autorskie | przełom w zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi

Photo by Luke Lung on Unsplash

 

Poprzedni wpis:

Następny wpis: