Postępowanie egzekucyjne w Austrii – co z komornikiem?

Autor: Redakcja w kategorii: Biznes i firma, Prawo dla biznesu, Spółki, Wierzytelności i długi

Kilka dni temu skontaktował się ze mną dawny kolega ze studiów, a obecnie krakowski adwokat. Posiadając prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach oraz zaświadczenie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego poszukiwał dobrej kancelarii komorniczej z Wiener Neustadt. Austriacka spółka GmbH, która jest dłużnikiem Klienta mojego kolegi, tam właśnie ma swoją siedzibę.

W Wiener Neustadt nie ma jednak dobrej kancelarii komorniczej, ani żadnej innej. Wszystko dlatego, że postępowanie egzekucyjne w Austrii opiera się o zupełnie inne rozwiązania prawne niż w Polsce. I tak komornik nie ma kancelarii, ale jest zwykłym pracownikiem Sądu, jak nasi asystenci sędziego czy referendarze.

Postępowanie egzekucyjne w Austrii wszczyna się wnosząc odpowiedni wniosek do właściwego Sądu. Zgodnie z § 17 ust. 1 ustawy Ordynacja egzekucyjna (Exekutionsordnung – EO) postępowanie egzekucyjne ze względu na swoją właściwość rzeczową. prowadzą tam Sądy Rejonowe. Jeśli chodzi zaś o właściwość miejscową, to w myśl § 18 ust. 1-4 EO, kształtuje się ona następująco:

  • dla egzekucji z nieruchomości Sądem, właściwym jest Sąd Rejonowy, w którego okręgu właściwości położona jest ta nieruchomość dłużnika
  • dla egzekucji z wierzytelności (np. zajęcia środków na rachunku bankowym), właściwym jest Sąd Rejonowy ustalany zgodnie z właściwością ogólną, czyli ten, w którego okręgu znajduje się miejsca zamieszkania dłużnika
  • w pozostałych przypadkach, w szczególności dla egzekucji z majątku ruchomego, właściwym jest Sąd Rejonowy, w którego okręgu znajduje się ten majątek

Ważne, iż prowadząc jednocześnie różne rodzaje egzekucji nie ma konieczności wnoszenia następnych wniosków do Sądu.

Warto wspomnieć też słowo o tym, jak sprawnie prowadzone jest zwykle postępowanie egzekucyjne w Austrii. W dużej mierze jest to możliwe dzięki systemu elektronicznemu Advokat, o którym pisałem poprzednio (TUTAJ) – łączącego kancelarie adwokackie ze wszystkimi Sądami austriackimi.

Wracając do mojego kolegi – Klient udzielił mi stosownego pełnomocnictwa i zlecenia, a więc zajmujemy się teraz sprawą razem 🙂

Poprzedni wpis:

Następny wpis: