Owoce zatrutego drzewa czyli nielegalnie pozyskane dowody

Autor: Redakcja w kategorii: Prawo karne

Owoce zatrutego drzewa czyli nielegalnie pozyskane dowody

Owoce zatrutego drzewa to nazwa wywodząca się z amerykańskiej teorii prawa. Jej mianem określa się dowody, które są pozyskane z naruszeniem przepisów prawa.

W polskich realiach prawnych ta doktryna działa w odniesieniu do funkcjonariuszy publicznych.

Owoce zatrutego drzewa – naruszenie przepisów postępowania

Owoce zatrutego drzewa najczęściej dotyczą postępowania Policji, CBA, ABW i są związane z wykonywaną przez nich służbą.

Przykłady naruszenia przepisów postępowania przez Policję:

  • Przesłuchanie członka rodziny bez poinformowaniu go o prawie do odmowy składania zeznań
  • Przeprowadzenie przeszukania na „chybił trafił”, z podejrzeniem, że może w mieszkaniu podejrzanego znajdują się kradzione rzeczy
  • Założenie podsłuchu w trakcie badania sprawy innej niż ciężka.

Dowód, który został uzyskany w wyniku przestępstwa

Jeśli dowód został uzyskany w wyniku przestępstwa funkcjonariusza, to nie można z niego korzystać w toku postępowania.

Przykłady dowodów uzyskanych w wyniku przestępstwa przez Policję:

  • Włamanie się do mieszkania lub samochodu
  • Kradzież listu ze skrzynki i przeczytanie go
  • Podrobienie podpisu na wykazie nadania rzeczy.

Takich sytuacji zgłasza się bardzo mało w Polsce. Pytanie tylko, czy wynika to z tego, że występują bardzo rzadko, czy zatrzymani tego nie zgłaszają, bo wiedzą, że będzie im to bardzo trudno udowodnić.

Owoce zatrutego drzewa – jak reaguje na to Sąd

Na etapie prokuratorskim raczej nie można pozbyć się z akt uzyskanego dowodu. Prokurator działa zgodnie z prawem i jak w aktach znajduje się dowód nieprawidłowy, to go zostawia.

Natomiast istnieje możliwość, że Sąd nie weźmie pod uwagę takiego dowodu.

Jednakże gdy owocem zatrutego drzewa jest dowód kluczowy w sprawie, to prokurator będzie starał się, aby taki dowód był brany pod uwagę.

Natomiast to na etapie sądowym jest szansa, że sąd oddali wniosek dowodowy prokuratora, jeśli ten dowód został pozyskany w sposób nieprawidłowy. Może się to zdarzyć w I instancji, sądzie odwoławczym lub w Sadzie Najwyższym.

 

***

Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź blog Obrona podejrzanych, a jego lekturę rozpocznij od artykułu o tytule Owoce zatrutego drzewa – co to takiego?

 

📌

Po przeczytaniu o owocach zatrutego drzewa, zapraszamy również do lektury innych artykułów:

Odmowa składania zeznań – kto jest do niej uprawniony?

Sfałszowanie dokumentacji medycznej przez lekarza a postępowanie dyscyplinarne

 

Photo by Merve Sehirli Nasir on Unsplash

Poprzedni wpis:

Następny wpis: