Prawo odmowy zeznań psychologa w postępowaniu karnym

Autor: Redakcja w kategorii: Odpowiedzialność karna

Prawo odmowy zeznań psychologa w postępowaniu karnym

W niniejszym wpisie zarysujemy na czym polega prawo odmowy zeznań psychologa w postępowaniu karnym.

Wykonujesz zawód psychologa i w związku z wykonywaniem zawodu zostałeś wezwany jako świadek w postępowaniu karnym?

Podpowiemy kiedy masz prawo powołać się na tajemnicę zawodową psychologa.

A także kto może zwolnic Cię z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej.

Prawo odmowy zeznań psychologa w postępowaniu karnym

O tym, że psycholog ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z klientem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu mówi Ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.

Dodatkowo podobny obowiązek odnajdziesz w zasadach etyki i wykonywania zawodu psychologa.

Jeśli znalazłeś się w sytuacji, gdy zostałeś wezwany w charakterze świadka w postępowaniu karnym, a Twoje zeznania mogły by naruszyć tajemnicę zawodową, to masz prawo do odmowy zeznań.

Kodeks postępowania karnego potwierdza takie prawo do odmowy zeznań psychologa, czy innej osoby zobowiązanej tajemnicą w ramach wykonywanego zawodu lub funkcji. O ile odmowa zeznań dotyczy okoliczności na które rozciąga się ten obowiązek.

Kto może Cię zwolnić z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej

Z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej mogą zwolnić Cię:

  • Prokurator – gdy jesteś przesłuchiwany w postępowaniu przygotowawczym
  • Sąd – gdy jesteś przesłuchiwany w postępowaniu sądowym.

Jeśli postępowanie przygotowawcze prowadzone jest przez policję to zwolnienia nadal dokonać może prokurator.

Zwolnienie następuje w postaci postanowienia na które przysługuje Ci zażalenie.

Sam klient nie może Cię zwolnić z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej.

 

***

Chcesz dowiedzieć się o jednym ważnym wyjątku dotyczącym zwolnienia z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej?

Odwiedź blog Dominika Szafran. Prawo w psychologii i medycynie. Jego lekturę zaś rozpocznij od artykułu o tytule Krótko o tajemnicy zawodowej psychologa w postępowaniu karnym

 

📌

Po przeczytaniu o prawie do odmowy zeznań psychologa w postępowaniu karnym, zapraszamy również do lektury innych artykułów:

Odmowa składania zeznań – kto jest do niej uprawniony?

Sfałszowanie dokumentacji medycznej przez lekarza a postępowanie dyscyplinarne

 

Photo by Tingey Injury Law Firm on Unsplash

Poprzedni wpis:

Następny wpis: