Opieka naprzemienna – problemy z przyznawaniem świadczeń 500+

Autor: Redakcja w kategorii: Rozwód

Opieka naprzemienna – problemy z przyznawaniem świadczeń 500+

W prawie rodzinnym brakuje definicji opieki naprzemiennej. Jak można się domyślić powoduje to wiele problemów. M.in. trudności z przyznawaniem prawa do świadczenia 500+.

Opieka naprzemienna – brak definicji w prawie rodzinnym

Brak definicji plus to, że sądy powszechne orzekają o władzy rodzicielskiej, a o przyznaniu świadczenia 500+ organy i sądy administracyjne, powoduje nieliche problemy z ustaleniem komu przysługuje świadczenie 500+.

Brak definicji oznacza, że pojęcie to może być rozumiane w różny sposób.

Dla niektórych taka opieka to fakt, że po określonym czasie dzieci przenoszą się z mieszkania ojca do matki, np. po upływie tygodnia.

Dla innych organów opieka naprzemienna oznacza, że dzieci spędzą podobna ilość czasu z każdym z rodziców.

Dodatkowo w wyroku sądowym to pojęcie wcale nie musi się pojawiać, pomimo tego, że w ten sposób zostanie rozwiązana kwestia opieki nad dziećmi tj. dzieci będą spędzać podobną ilość czasu z ojcem i matką.

Jeśli w wyroku Sąd użyje określenia opieka naprzemienna, to MOPR podzieli świadczenie pomiędzy oboje rodziców.

Jeśli nie, to przyznanie 500+ będzie kwestią problematyczną.

Orzecznictwo w kwestii 500+ i opieki naprzemiennej

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 17 marca 2022r.  w sprawie sygn. III SA/Kr 1758/21

Ojciec miał uregulowane kontakty z dzieckiem. Zajmował się nim przez pół roku, jednak Sąd w wyroku nie użył słów „opieka naprzemienna”. Poskutkowało to tym, że ojciec nie otrzymał połowy świadczenia 500+.

Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że to, że w wyroku Sądu nie użyto słów „opieka naprzemienna” nie powinno mieć znaczenia. To z treści orzeczenia sądowego powinien wynikać fakt, że opieka sprawowana jest w sposób naprzemienny.

Tym samym WSA uznał, że organy przyznające świadczenie 500+ w sposób nieuzasadniony domagały się, aby w wyroku rozwodowym zostały użyte słowa „opieka naprzemienna”.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 lutego 2022 r., I OSK 483/20

W podobnym tonie do powyższego wyroku brzmiał wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wskazał on na fakt, że w polskim prawie brak jest definicji „opieka naprzemienna”. Dlatego Sąd nie musi posługiwać się tym wyrażeniem w orzecznictwie.

Natomiast wystarczające jest, że z treści orzeczenia wynika, że opieka została przyznana obojgu rodzicom i będzie wykonywana po kolei przez każdego z nich.

 

***

Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź blog Pozew o rozwód. A jego lekturę rozpocznij od artykułu o tytule Kiedy nie dostanę świadczenia 500+ ?

 

📌

Po przeczytaniu o opiece naprzemiennej a problemach w przyznawaniu świadczenia 500+ zapraszamy również do lektury innych artykułów:

Czy matka po rozwodzie może przeprowadzić się z dzieckiem bez zgody ojca dziecka?

Zmiany w prawie rodzinnym – uzyskanie rozwodu droższe i dłuższe?

 

Photo by Nathan Dumlao on Unsplash

Poprzedni wpis:

Następny wpis: