Nowelizacja prawa budowlanego i jej stosowanie

Autor: Redakcja w kategorii: Prawo budowlane

Pod koniec czerwca tego roku weszła w życie nowelizacja prawa budowlanego. Podobnie jak niemal zawsze w takich sytuacjach, pojawiło się pytanie: czy do postępowań pozostających w toku stosować stare, czy może jednak nowe przepisy? Odpowiedź wydaje się prosta, choć znalazło się też kilka wyjątków.

Nowelizacja prawa budowlanego a postępowania w toku

Wprowadzona nowelizacja prawa budowlanego w art. 6 przewiduje, że w odniesieniu do postępowań wszczętych i niezakończonych wydaniem decyzji ostatecznej, zastosowanie znajdą przepisy dotychczas obowiązującej ustawy.

Wyjątek przy budynkach jednorodzinnych

Pierwszy z wyjątków związany jest z wydaniem pozwolenia bądź zgłoszeniem budowy budynku jednorodzinnego. Otóż jeśli wniosek został złożony zanim nowelizacja prawa budowlanego weszła w życie, można w przeciągu 30 dni od rozpoczęcia obowiązywania nowych przepisów złożyć wniosek o rozstrzygnięcie sprawy na nowych zasadach. O tym, czy wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie zadecyduje obszar oddziaływania projektowanego budynku. W przypadku, kiedy wykroczy on poza daną nieruchomość, wciąż wymagane będzie uzyskania pozwolenia na budowę.

Ułatwienie w postępowaniu legalizacyjnym

Drugi wyjątek dotyczy postępowań legalizacyjnych, a ściślej rzecz ujmując – opłat legalizacyjnych. Jeśli nie zakończyły się one wydaniem decyzji ostatecznej zanim nowelizacja prawa budowlanego weszła w życie, można stosować do nich nowe przepisy.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: