Kiedy świadczenie nienależne może odebrać ZUS?

Autor: Redakcja w kategorii: Prawo dla biznesu

Kiedy świadczenie nienależne może odebrać ZUS?W sierpniu 2021 r. podpisanych zostało kilka nowelizacji dotyczących materii prawa ubezpieczeń społecznych.

Większość zmian wejdzie w życie od przyszłego roku, a część zmian obowiązuje już od 18 września 2021 r.

Jak w świetle nowelizacji przedstawiają się obecnie przepisy o świadczeniach nienależnych z ZUS?

Podstawa prawna zmian

Znowelizowany został art. 84 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Naliczanie odsetek

Zmiana obejmuje przede wszystkim precyzyjne ujęcie sposobu naliczania odsetek naliczanych od nienależnie wypłaconych świadczeń.

Obecnie ZUS będzie mógł domagać się zwrotu nienależnego świadczenia wraz z odsetkami naliczonymi wstecz od dnia po dacie wypłaty świadczenia do dnia zapłaty.

Definicja świadczenia nienależnego

Definicja świadczenia nienależnego została uzupełniona o sytuację, w której świadczeniobiorcy w okresie niezdolności do pracy wykonywał pracę zarobkową lub wykorzystywał zwolnienie niezgodnie z jego celem.

Sytuacje te występowały już w praktyce, jednak ustawodawca zdecydował się na dookreślenie definicji.

Potrącenia od bieżących świadczeń

Dłużnikom ZUS będzie potrącać kwoty od świadczeń bieżących, przy czym przepisy nie precyzują, jaka kwota może być maksymalnie potrącona.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: “Świadczenie nienależne – ważna zmiana w przepisach”.

***

Po przeczytaniu: “Kiedy świadczenie nienależne może odebrać ZUS?”, zapraszamy również do lektury:

Photo by bruce mars on Unsplash

Poprzedni wpis:

Następny wpis: