Jakie przesłanki należy spełnić, aby można było stwierdzić wypadek przy pracy zdalnej

Autor: Redakcja w kategorii: Biznes i firma

Jakie przesłanki należy spełnić, aby można było stwierdzić wypadek przy pracy zdalnej

To w Ustawie z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych znajdziemy po raz pierwszy pojęcie pracy zdalnej.

Pojęcie pracy zdalnej ma zostać wprowadzone na stałe do prawa pracy w ramach projektu nowelizacji Kodeksu pracy.

Natomiast kwestie dotyczące wypadku przy pracy zdalnej nadal nie zostały uregulowane przez ustawodawcę.

Przyjmuje się, że do tego typu wypadków stosuje się przepisy dotyczące wypadku przy pracy świadczonej pod bezpośrednim nadzorem pracodawcy, w sposób stacjonarny.

Jakie więc przesłanki należy spełnić, aby otrzymać świadczenie przysługujące za wypadek przy pracy zdalnej?

Wypadek przy pracy zdalnej – przesłanki

Wypadek przy pracy to nagle zdarzenie wywołane przez przyczynę zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć i następujące w związku z wykonywaną pracą.

Aby uznać zdarzenie za wypadek przy pracy zdalnej, muszą zostać spełnione jednocześnie następujące przesłanki:

  1. Zdarzenie musi być nagłe. Zdarzenia nie można było się spodziewać i nie było naturalną konsekwencją wykonywanej pracy. Ponadto czas trwania zdarzenia nie przekroczył jednego dnia roboczego
  2. Wywołane przyczyną zewnętrzną. Do zdarzenia doszło w wyniku oddziaływania na człowieka czynnika, który wystąpił poza nim
  3. Powoduje ono uraz lub śmierć. Uraz definiowany jest jako uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka wskutek działania niebezpiecznego czynnika zewnętrznego
  4. Dodatkowo zdarzenie musi nastąpić podczas lub w związku z pracą:
  • W trakcie wykonywania zwykłych czynności pracowniczych/poleceń od przełożonego
  • Gdy pracownik wykonywał czynności na rzecz pracodawcy bez polecenia pracodawcy
  • Jeżeli pracownik pozostawał w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikłego ze stosunku pracy.

Co zrobić gdy zdarzy się wypadek

Jeśli dojdzie do wypadku podczas pracy zdalnej niezwłocznie poinformuj o tym swojego pracodawcę.

To na pracodawcy ciąży obowiązek wszczęcia procedury powypadkowej.

Jeśli wypadek przy pracy był ciężki lub śmiertelny, to pracodawca musi zawiadomić o nim okręgowego inspektora pracy i prokuratora.

 

***

Chcesz wiedzieć więcej o wypadku przy pracy zdalnej? Odwiedź blog Global Mobility & HR, a jego lekturę rozpocznij od artykułu o tytule Wypadek przy pracy zdalnej.

Dowiesz się z niego m.in. jakie świadczenia przysługują za wypadek przy pracy zdalnej.

 

📌

Po przeczytaniu o przesłankach świadczących o wypadku przy pracy zdalnej, zapraszamy również do lektury innych artykułów:

Postępowanie dyscyplinarne – nauczycielu za co zapłacisz prawnikowi?

Służba w obcym wojsku – jak uzyskać na nią zgodę?

 

Photo by Luca Bravo on Unsplash

Poprzedni wpis:

Następny wpis: