Czym jest znieważenie funkcjonariusza publicznego

Autor: Redakcja w kategorii: Odpowiedzialność karna

Czym jest znieważenie funkcjonariusza publicznego

Za typową zniewagę możemy uznać tą opisaną w art. 216 k.k. Znieważenie funkcjonariusza publicznego to „szczególny” typ zniesławienia, a jego przesłanki znajdziemy w art. 226 k.k.

W niniejszym wpisie zarysujemy kim jest funkcjonariusz publiczny i czym jest jego znieważenie.

Funkcjonariusz publiczny – czyli kto

To, komu przysługuje status funkcjonariusza publicznego reguluje kodeks karny. Są to następujące osoby:

  • Prezydent
  • Poseł, senator, radny
  • Sędzia, ławnik, prokurator
  • Notariusz, komornik, kurator sądowy, syndyk
  • Żołnierz, policjant.

Z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego może korzystać również:

  • Lekarz
  • Nauczyciel.

Aby skorzystać z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego lekarz musi wykonywać zawód w podmiocie wykonującym działalność leczniczą. Musi również posiadać umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie. Sytuacja jest analogiczna w stosunku do nauczyciela.

Czym jest znieważenie funkcjonariusza publicznego

To zachowanie uwłaczające godności, wyrażające lekceważenie lub pogardę.

Kryteria wskazujące, czy dane zachowanie jest zniewagą powinny być obiektywne.

Zwykłe znieważenie może mieć postać wypowiedzi ustnej, najczęściej wulgaryzmu, czy też gestu.

Natomiast do znieważenia funkcjonariusza dochodzi wtedy, gdy zachowanie o charakterze znieważającym ma miejsce podczas i w związku z pełnieniem czynności służbowych.

Do znieważenia funkcjonariusza publicznego nie musi jednak dojść publicznie. Nie jest również wymagane, aby adresat poczuł poniżenie. Przedmiotem ochrony jest sam autorytet i godność osoby działającej jako funkcjonariusz publiczny.

Jaka kara za znieważenie funkcjonariusza publicznego

Za znieważenie funkcjonariusza publicznego może grozić:

  • Kara grzywny
  • Ograniczenie wolności
  • Pozbawienie wolności do roku.

Przestępstwo jest ścigane z oskarżenia publicznego.

 

***

Chcesz wiedzieć więcej o znieważeniu funkcjonariusza publicznego? Odwiedź blog Naruszenie dóbr osobistych i zniesławienie i przeczytaj artykuł o tytule Znieważenie funkcjonariusza publicznego.

 

📌

Po przeczytaniu „”, zapraszamy również do lektury:

Kiedy dochodzi do zniesławienia

Obowiązek obrony ojczyzny – kto mu podlega

Photo by Clovis Wood Photography on Unsplash

Poprzedni wpis:

Następny wpis: