Fałszywe oskarżenie a zniesławienie – czym się od siebie różnią

Autor: Redakcja w kategorii: Odpowiedzialność karna

Fałszywe oskarżenie a zniesławienie – czym się od siebie różnią

Czym jest zniesławienie możesz dowiedzieć się po lekturze art. 212 kodeksu karnego. Fałszywe oskarżenie opisane jest zaś w art. 234 Kodeksu karnego.

W jakich sytuacjach mamy do czynienia z fałszywym oskarżeniem, a w jakich ze zniesławieniem?

Zniesławienie

Zniesławienia dopuści się osoba, która pomawia daną osobę przed osobami trzecimi. Sytuacja może mieć miejsce w środowisku zawodowym, wśród klientów, rodziny itp.

W przypadku, gdy ktoś Cię zniesławił, to musisz złożyć prywatny akt oskarżenia.

Za zniesławienie może grozić grzywna lub kara ograniczenia wolności.

Fałszywe oskarżenie

To oskarżenie złożone przed organami powołanymi do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo. Czyli złożone przed Policją, Prokuraturą, Sądem, Żandarmerią Wojskową etc.

Fałszywe oskarżenie ścigane jest z oskarżenia publicznego.

W przypadku fałszywego oskarżenia nie składaj prywatnego aktu oskarżenia, bo Sąd umorzy takie postepowanie. Możesz za to złożyć do Prokuratury zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Za fałszywe oskarżenie grozi grzywna, kara ograniczenia wolności, a także karę pozbawienia wolności do lat 2.

Może mieć formę pisemnego zawiadomienia o przestępstwie lub wykroczeniu, a także zawiadomienia ustnego, które zostało złożone do protokołu.

Może polegać na postawieniu całkowicie zmyślonego zarzutu. A także na przypisaniu innej osobie czynu zabronionego innego niż ten, który popełniła w rzeczywistości.

Do fałszywych oskarżeń często dochodzi w toku spraw rozwodowych i ogólnie w sprawach okołorozwodowych w sytuacji silnego konfliktu pomiędzy małżonkami. Zdarza się, że fałszywe oskarżenia dotyczą oskarżeń o molestowanie dziecka lub gwałt.

 

***

Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź blog Naruszenie dóbr osobistych i zniesławienie. Jego lekturę rozpocznij od artykułu o tytule Fałszywe oskarżenie o przestępstwo. Dowiesz się z niego m.in. jak zachować się w przypadku, gdy ktoś fałszywie Cię oskarża.

 

📌

Po przeczytaniu czym jest fałszywe oskarżenie, zapraszamy również do lektury innych wpisów:

Kiedy dochodzi do zniesławienia

Czym jest znieważenie funkcjonariusza publicznego

 

Photo by Brett Jordan on Unsplash

Poprzedni wpis:

Następny wpis: