Tłumacz przysięgły podczas wizyty uchodźcy z Ukrainy u psychologa – czy tłumacza obowiązuje tajemnica zawodowa

Autor: Redakcja w kategorii: Biznes i firma

Tłumacz przysięgły podczas wizyty uchodźcy z Ukrainy u psychologa – czy tłumacza obowiązuje tajemnica zawodowa

W obecnej sytuacji wielu polskich psychologów przyjmuje na wizyty uchodźców z Ukrainy. Najczęściej bariera językowa stanowi problem i niezbędna jest obecność tłumacza.

Czy tłumacza obowiązuje tajemnica zawodowa?

Tłumacz przysięgły a tajemnica zawodowa

Tłumacz przysięgły, tak jak psycholog, zobowiązany jest do zachowania tajemnicy zawodowej.

Tajemnica zawodowa tłumacza przysięgłego określona jest w:

  • Ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego, która wskazuje, że tłumacz jest obowiązany do zachowania w tajemnicy faktów i okoliczności, z którymi zapoznał się w związku z tłumaczeniem
  • Kodeksie etyki tłumacza przysięgłego, który również podkreśla zobowiązanie tłumacza do zachowania tajemnicy.

Tłumacz przysięgły to osoba wpisana na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości. To właśnie tam szukaj personaliów osoby, która ma tłumaczyć kwestie związane z Twoja sprawą. Osoba z tej listy jest zobowiązana do zachowania tajemnicy zawodowej.

Współpraca z tłumaczem przysięgłym – o czym warto pamiętać

Gdy masz do czynienia z tłumaczem przysięgłym, to upewnij się, że rozumie swoje obowiązki wynikające z obowiązku tajemnicy zawodowej.

Dobrym rozwiązaniem będzie, że gdy zawierasz umowę o świadczenie usług z tłumaczem i to będzie stała współpraca, to zamieścisz w umowie dodatkową klauzulę zobowiązującą do zachowania poufności.

Pani mec. Dominika Szafran, którą znacie z bloga Dominika Szafran, wskazuje, że tłumacz przysięgły powinien być zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej nawet w przypadku, gdy tłumaczenie, którego dokona nie będzie poświadczane i nie ma charakteru urzędowego.

Tłumacz przysięgły jest bowiem wpisany na listę tłumaczy przysięgłych i pełni zawód zaufania publicznego. Jego tłumaczenia powinny spełniać odpowiednie standardy etyczne.

 

***

Chcesz dowiedzieć się więcej o tajemnicy zawodowej, która obowiązuje tłumacza przysięgłego? Przeczytaj artykuł o tytule Prowadzenie konsultacji z udziałem tłumacza, a tajemnica zawodowa.

 

📌

Po przeczytaniu o tłumaczu przysięgłym i tajemnicy zawodowej, zapraszamy również do lektury następujących artykułów:

Ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym – czy psychoterapeuta bez wykształcenia psychologicznego będzie mógł nadal wykonywać zawód

Psycholog jako świadek w postępowaniu cywilnym – czy możesz odmówić zeznań

Photo by Edurne Tx on Unsplash

Poprzedni wpis:

Następny wpis: