Reprezentacja dziecka – kiedy nie przysługuje rodzicowi?

Autor: Redakcja w kategorii: Alimenty, Prawo dla każdego, Rodzina, Rozwód

Rodzice to przedstawiciele ustawowi dziecka, które pozostaje pod ich władzą rodzicielską.

Oznacza to, że status ten wygasa w chwili osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, a wcześniej z różnych przyczyn rodzice mogą zostać tej władzy rodzicielskiej pozbawieni lub władza ta może zostać im ograniczona.

Reprezentacja dziecka, nawet jeśli nie zachodzą wspomniane sytuacje, nie zawsze rodzicowi przysługuje…

W jakich przypadkach reprezentacja dziecka nie przysługuje rodzicowi

Co obejmuje reprezentacja dziecka?

Reprezentacja dziecka przez rodziców to przede wszystkim dokonywanie w jego imieniu czynności prawnych, a także czynności przed sądami oraz innymi organami państwowymi – również administracyjnymi.

Do tych czynności należą zarząd majątkiem dziecka, czynności w ramach wykonywania pieczy nad dzieckiem jak dla przykładu wyrażenie zgody na pobranie krwi, jak i inne czynności na granicy problematyki majątkowej i osobistej – np. w zakresie przysługującego dziecku odszkodowania.

Uzgodnienie między rodzicami

Rodzice są zobowiązany do uzgadniania między sobą decyzji co to reprezentacji dziecka.

Jeśli takiego porozumienia nie będzie, sprawę powinien rozstrzygnąć sąd rodzinny.

          >>> Żołnierz zawodowy musi wskazać datę z jakiej ma mu zostać wyliczona ilość norm z odprawy mieszkaniowej – jaką datę wybrać: Ile norm przy odprawie mieszkaniowej dla żołnierza

Co istotne, kiedy rodzice w tym samym czasie złożą sprzeczne w swej treści oświadczenia dotyczące dziecka, będą one bezskuteczne.

Wyjątki od reprezentacji przez rodziców

Istnieje jednak grupa sytuacji, o których wspomniano we wstępie – rodzice, mimo przysługującej im pełnej władzy rodzicielskiej, nie zawsze są uprawnieni do reprezentacji dziecka.

Tak żaden z dwójki rodziców nie może reprezentować dziecka w ramach czynności prawnej pomiędzy dziećmi pozostającymi pod ich władzą rodzicielską.

Zakaz reprezentacji dziecka przez rodziców dotyczy też przypadku, gdy mowa o czynnościach prawnych dokonywanych pomiędzy dzieckiem a drugim rodzicem bądź jego małżonkiem.

          >>> Zapoznaj się z 17 wyjątkowymi podcastami prowadzonymi przez prawników

Ustawodawca dopuszcza jednak wyjątki w tym zakresie.

Klasyka prawa, czyli wyjątek od wyjątku

Jeden z rodziców jest uprawniony do reprezentacji dziecka w ramach czynności prawnej dokonanej z drugim rodzicem (a także macochą czy ojczymem), o ile czynność ta opiera się na bezpłatnym przysporzeniu (darowizna nieobciążliwa) na korzyść dziecka lub odnosi się do przysługujących dziecku alimentów (umowa o należne alimenty).

Choć przypadki wyłączenia możliwości reprezentacji dziecka przez rodziców są stosunkowo rzadkie, należy mieć ich świadomość.

Przede wszystkim dlatego, by w odpowiednim czasie wystąpić do sądu z wnioskiem o ustanowienie kuratora, który będzie reprezentował interesy dziecka.

Zdjęcie Edi Libedinsky pochodzi z Unsplash

***

Czy matka po rozwodzie może przeprowadzić się z dzieckiem bez zgody ojca dziecka?

Jesteś po rozwodzie. Majątek został podzielony, grafik z kontaktami z dzieckiem ustalony.

I nagle dowiadujesz się od dziecka, że mama przeprowadza się z „nowym tatusiem” na drugi koniec Polski, no i, oczywiście, zabiera Twojego szkraba.

Czy matka może w takiej sytuacji bez zgody ojca wyprowadzić się z dzieckiem? [Czytaj dalej…]

Poprzedni wpis:

Następny wpis: