Reprezentacja dziecka – kiedy nie przysługuje rodzicowi?

Autor: Redakcja w kategorii: Alimenty, Prawo dla każdego, Rodzina, Rozwód

Rodzice to przedstawiciele ustawowi dziecka, które pozostaje pod ich władzą rodzicielską. Oznacza to, że status ten wygasa w chwili osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, a wcześniej z różnych przyczyn rodzice mogą zostać tej władzy rodzicielskiej pozbawieni lub władza ta może zostać im ograniczona. Reprezentacja dziecka, nawet jeśli nie zachodzą wspomniane sytuacje, nie zawsze rodzicowi przysługuje…

Co obejmuje reprezentacja dziecka?

Reprezentacja dziecka przez rodziców to przede wszystkim dokonywanie w jego imieniu czynności prawnych, a także czynności przed sądami oraz innymi organami państwowymi – również administracyjnymi. Do tych czynności należą zarząd majątkiem dziecka, czynności w ramach wykonywania pieczy nad dzieckiem jak dla przykładu wyrażenie zgody na pobranie krwi, jak i inne czynności na granicy problematyki majątkowej i osobistej – np. w zakresie przysługującego dziecku odszkodowania.

Uzgodnienie między rodzicami

Rodzice są zobowiązany do uzgadniania między sobą decyzji co to reprezentacji dziecka. Jeśli takiego porozumienia nie będzie, sprawę powinien rozstrzygnąć sąd rodzinny. Co istotne, kiedy rodzice w tym samym czasie złożą sprzeczne w swej treści oświadczenia dotyczące dziecka, będą one bezskuteczne.

Wyjątki od reprezentacji przez rodziców

Istnieje jednak grupa sytuacji, o których wspomniano we wstępie – rodzice, mimo przysługującej im pełnej władzy rodzicielskiej, nie zawsze są uprawnieni do reprezentacji dziecka. Tak żaden z dwójki rodziców nie może reprezentować dziecka w ramach czynności prawnej pomiędzy dziećmi pozostającymi pod ich władzą rodzicielską.

Zakaz reprezentacji dziecka przez rodziców dotyczy też przypadku, gdy mowa o czynnościach prawnych dokonywanych pomiędzy dzieckiem a drugim rodzicem bądź jego małżonkiem. Ustawodawca dopuszcza jednak wyjątki w tym zakresie.

Klasyka prawa, czyli wyjątek od wyjątku

Jeden z rodziców jest uprawniony do reprezentacji dziecka w ramach czynności prawnej dokonanej z drugim rodzicem (a także macochą czy ojczymem), o ile czynność ta opiera się na bezpłatnym przysporzeniu (darowizna nieobciążliwa) na korzyść dziecka lub odnosi się do przysługujących dziecku alimentów (umowa o należne alimenty).

Choć przypadki wyłączenia możliwości reprezentacji dziecka przez rodziców są stosunkowo rzadkie, należy mieć ich świadomość. Przede wszystkim dlatego, by w odpowiednim czasie wystąpić do sądu z wnioskiem o ustanowienie kuratora, który będzie reprezentował interesy dziecka.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: