Dlaczego nie dostaniesz rozwodu kościelnego?

Autor: Redakcja w kategorii: Prawo dla każdego, Rodzina, Rozwód, Rozwód kościelny

Bo coś takiego po prostu nie istnieje! Zapytasz pewnie: ale jak to nie ma rozwodu kościelnego?! Przecież mój najlepszy kolega Janek dostał! 

To jest właśnie jeden z mitów, które są powtarzane także przez media (np.: Czy media zawsze mówią jak jest?)

A to jest tak:

Znasz na pewno sakramentalne: Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela (Mt 19, 6b).

Na tych słowach, zaczerpniętych bezpośrednio z Biblii, Kościół katolicki oparł normy prawne, które dziś są stosowane w sprawach małżeńskich.

Dlatego trzeba rozróżnić dwie całkowicie odrębne instytucje prawne jakimi są rozwód stwierdzenie nieważności zawarcia małżeństwa.

Rozwód cywilny polega na tym, że małżeństwo mężczyzny i kobiety, choć ważnie zawarte, zostaje rozwiązane na żądanie jednego lub obojga małżonków. Do jego orzeczenia wystarczy wykazanie, że między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia.

Stwierdzeniem nieważności małżeństwa nazywamy zaś potwierdzenie wyrokiem sądu kościelnego, że małżeństwo mężczyzny i kobiety faktycznie nigdy nim się nie stało! Aby to wykazać, musimy zatem poszukiwać pra przyczyny, która stała się powodem tejże nieważności.

Zatem do uznania małżeństwa za nieważnie zawarte nie wystarczy żądanie jednego z małżonków (a nawet obojga) wydania przez sąd kościelny orzeczenia o odpowiedniej treści.

W trakcie procesu należy zbadać bowiem, czy w okresie przed zawarciem ślubu występowała jedna z przyczyn, która świadczy o tym, że małżeństwo jest nieważne. Jakie to mogą być przyczyny, przeczytasz w moim blogu w artykule pt.: Jakie są przyczyny orzeczenia rozwodu kościelnego!?… oj, nieważności małżeństwa.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: