Praca zdalna a mobbing

Autor: Redakcja w kategorii: Praca, Prawo dla każdego

Praca zdalna a mobbingMobbing podczas pracy zdalnej. Czy możesz być ofiarą mobbingu podczas pracy z domu? Praca zdalna a mobbing w telekonferencjach, na chacie i w e-mailach.

Czy możliwy jest mobbing w pracy zdalnej?

W dobie pracy zdalnej kontakty bezpośrednie są ograniczone, rzadziej udajemy się do biura, gabinetu, gdzie do mobbingu dochodzi najczęściej. Pozornie jednak to zjawisko dotyka tylko osób pracujących stacjonarnie w miejscu pracy.

Jak możesz rozpoznać, że doświadczasz mobbingu? Jak się zabezpieczyć? Co zrobić, jeśli nawet w pracy zdalnej doświadczasz mobbingu?

Definicja mobbingu – podstawa prawna

Mobbing został zdefiniowany w art. 94’3 Kodeksu pracy.

§ 2. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Co to oznacza w praktyce?

Najczęściej mobbing przybiera postać m.in.:

  • obmawiania, plotkowania, nagminnego przerywania i niedopuszczania do głosu,
  • nieuzasadnionego krytykowania, wyśmiewania, obrażania i groźby,
  • wydawania absurdalnych, niewłaściwych, zbyt trudnych poleceń,
  • zatajania kluczowych informacji, szykanowania i poniżania,
  • umniejszania zasług, szantażowania zwolnieniami itd.

Na mobbing narażony jest każdy pracownik, niezależnie od miejsca pracy.

Co charakteryzuje mobbing?

Przede wszystkim są to zachowania polegające na zastraszaniu lub nękaniu pracownika, ale jednocześnie wywołują zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodują poniżenie lub ośmieszenie pracownika albo izolowanie lub wyeliminowanie go z zespołu pracowników.

Czy mobbing może wystąpić także online?

Oczywiście, że tak. Jako pracownik możesz doświadczyć mobbingu także zdalnie- np. poprzez telekonferencję czy w korespondencji e-mail.

Pracodawca powinien wszelkim sytuacjom mobbingowym przeciwdziałać, także w czasie pracy zdalnej.

Czego może oczekiwać osoba doświadczająca mobbingu zdalnie?

Pracownik czy pracownica doświadczający mobbingu w miejscu pracy, niezależnie od swojego stanowiska (mowa tutaj również o mobbingu podczas pracy zdalnej), ma prawo dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia. Sąd zdecyduje, czy dane zachowanie należy zakwalifikować jako mobbing.

Zdecydowanie trudniej pozyskać materiał dowodowy w sprawie o mobbing podczas pracy stacjonarnie w miejscu pracy.

W czasie pracy zdalnej dowody w prosty sposób można zabezpieczyć, np. Dokumentacją pisemną, nagraniami audio/wideo, stąd ryzyko firmy rośnie, jeśli chodzi o jej realną odpowiedzialność za mobbing wobec pracownika.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule:“Mobbing podczas pracy zdalnej – istnieje? CHECKLISTA DLA HR”.

***

Po przeczytaniu: “Praca zdalna a mobbing”, zapraszamy również do lektury:

Photo by Chris Montgomery on Unsplash

 

Poprzedni wpis:

Następny wpis: