Odpowiedzialność za fałszowanie dokumentacji medycznej

Autor: Redakcja w kategorii: Dokumentacja medyczna, Odpowiedzialność karna

Odpowiedzialność za fałszowanie dokumentacji medycznej

Przyjmuje się, że dokumentacja medyczna ma wiernie odzwierciedlać proces leczenia. Zatem, jeżeli ktoś dokona fałszowania dokumentacji medycznej to robi to z określonych pobudek.

Odpowiedzialność za fałszowanie dokumentacji medycznej niezależna od tej za błąd medyczny

Lekarz lub pielęgniarka, którzy dostaną podstawowy zarzut o błąd medyczny  mogą mieć postawione dodatkowo, nawet w ramach tego samego postępowania, zarzut z art. 270 [Fałszerstwo materialne] lub zarzut z art. 271 [Poświadczenie nieprawdy] Kodeksu Karnego.

Dokumentacja medyczna jest dowodem materialnym. Jeżeli w procesie dojdzie do uprawdopodobnienia lub wykaże się, że ten dokument – dowód rzeczowy – jest przerobiony, poświadczający nieprawdę lub podrobiony to mamy kwestię niezależnej odpowiedzialności za ten czyn.

Jeżeli wykażemy lekarzowi uprawnionemu do wystawienia takiego dokumentu, że poświadczył nieprawdę będzie odpowiadał z artykułu 271 Kodeksu Karnego. Poświadczenie nieprawdy to np. sytuacje, gdy wpisał nieprawdziwe dane do dokumentacji papierowej lub prowadzonej w formie elektronicznej

Jeśli przerobił uprzednio wytworzony prawdziwy dokument, czy dokonał zmian w elektronicznym systemie dokumentacji szpitalnej to będzie odpowiadał z artykułu 270 Kodeksu karnego. Czyli za fałszowanie dokumentacji medycznej, jak np. historii choroby.

Chcesz dowiedzieć się czy lekarz, pielęgniarka czy położna mogą kłamać zeznając w sprawie o błąd medyczny i czy za mówienie nieprawdy zawsze grozi kara – odwiedź blog Błąd przy porodzie  i przeczytaj artykuł Co, gdy pielęgniarka lub lekarz kłamie w prokuraturze lub w sądzie?

📌

Po przeczytaniu „Odpowiedzialność za fałszowanie dokumentacji medycznej”, zapraszamy również do lektury:

Sfałszowanie dokumentacji medycznej przez lekarza a postępowanie dyscyplinarne

Photo by Irwan iwe on Unsplash

Poprzedni wpis:

Następny wpis: