Zagraniczna emerytura i jak ją opodatkować w Polsce

Autor: Redakcja w kategorii: PIT, Podatki, Prawo dla każdego

Za granicami naszego kraju pracuje wieleset tysięcy naszych rodaków, jeśli nie wiele milionów. Już niebawem zaczną oni otrzymywać emerytury i inne uposażenia z zagranicznych systemów emerytalnych. Oczywiście są to zagraniczne dochody, które w Polsce powinny zostać opodatkowane. Jak to zrobić?

Do dochodów z emerytur i rent znajdują zastosowanie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Każda z nich zawiera przepis szczególny, wskazujący gdzie i jak dane świadczenie emerytalne powinno być opodatkowane.

Przeważnie, i to w dużej większości, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania wskazują, że opodatkowanie emerytury czy renty ma miejsce wyłącznie w kraju, w którym miejsce zamieszkania (rezydencję podatkową) posiada odbiorca tego świadczenia.

Oznacza to, że osoba zamieszkująca obecnie w Polsce, otrzymująca emeryturę np. z Wielkiej Brytanii, opodatkowana będzie od tego dochodu wyłącznie w Polsce. A zatem Wielka Brytania nie powinna opodatkowywać emerytury (renty), powinna natomiast przesłać całość tej kwoty na rachunek bankowy wskazany przez emeryta (osobę uprawnioną) i to bez znaczenia, czy będzie to rachunek w Polsce, w Wielkiej Brytanii, czy na Seszelach :)

Ciekawe jest to, że niektóre inne umowy, a dokładnie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte z DaniąUSASzwecją i w pewnej części z Holandią, zawierają postanowienae, że świadczenie emerytalne opodatkowane może być w kraju, z którego jest ono wypłacane.

A więc emerytura z jednego z tych państw opodatkowana będzie zarówno za granicą, jak również w Polsce, przy czym podwójnego opodatkowania uniknie się tutaj poprzez zastosowanie metody unikania podwójnego opodatkowania. To samo dotyczy również krajów, z którymi Polska nie podpisała umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i rajów podatkowych.

Więcej o opodatkowaniu Twojej zagranicznej emerytury dowiesz się z mojego bloga z artykułu: Emerytura z zagranicy – Ulga Abolicyjna.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: