Stalking – uporczywe nękanie

Autor: Redakcja w kategorii: Odpowiedzialność karna, Prawo dla każdego, Rozwód

Tym razem o stalkingu, który często ma miejsce przy rozwodzie. Jest to przestępstwo, dlatego tyczy się go nie sprawa cywilna, lecz postępowanie karne. Czym jest stalking i jak sobie z nim poradzić? Krótko na ten temat tutaj, a więcej na blogu Rozwód przedsiębiorcy.

Stalking nie ma jednej, jasno określonej definicji. Zwykle to zachowanie przejawiające się nękaniem, naruszaniem prywatności, a także wolności osobistej innej osoby bez jej zgody. Zachowania tego typu muszą nosić przymiot uporczywości, a więc rozciągniętej w czasie powtarzalności, powinny być też nieustępliwe i nacechowane negatywnie.

Działania uznawane za stalking mogą być bardzo różne i polegać la przykładu na wysyłaniu drugiej osobie niechcianych listów czy nachodzeniu jej w domu. W efekcie ofiara stalkingu zaczyna odczuwać dyskomfort, osaczenie i ma wrażenie prześladowania go.

Nie ma znaczenia, czy motywacją sprawcy jest miłość, nienawiść, albo zemsta. Ważne, by jego zachowanie doprowadzało ofiarę do poczucia zagrożenia, a ponadto wywoływało inne dolegliwości natury zarówno fizycznej jak i psychicznej. Powoduje to pogorszenie relacji ofiary z otoczeniem, wpływając negatywnie na jej życie prywatne oraz zawodowe.

To właśnie takie zachowania sprawcy i jego efekty charakteryzują stalking. Przestępstwo to sankcjonuje art. 190a Kodeksu karnego. Jest ono ścigane na wniosek pokrzywdzonego, a więc to on powinien złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: