Dziecko świadkiem w sprawie rozwodowej

Autor: Redakcja w kategorii: Prawo dla każdego, Rodzina, Rozwód

Rodzina zwykle składa się z małżonków i dzieci. Dlatego bardzo często, kiedy dochodzi do rozwodu, mąż lub żona chcieliby uczynić świadkiem ich własne dziecko. Pytanie, czy jest to możliwe?

Zasadniczo dziecko, które nie ukończyło trzynastego roku życia, nie może być przesłuchiwane jako świadek. Jeśli natomiast chodzi o małoletnie dziecko, którego rodzice się rozwodzą, to dziecko stron musi mieć ukończone siedemnaście lat, aby wolno było je przesłuchać w charakterze świadka w sprawie rozwodowej. Zakazy te dotyczą również sytuacji, gdy dziecko jest przysposobione przez strony.

Przesłuchanie dziecka to jednak nie to samo co dopuszczalne jego wysłuchanie przez sąd, które ma znaczenie chociażby przy rozstrzyganiu kwestii powierzenia wykonywania władzy rodzicielskiej. Dziecko powinno być wysłuchane wówczas poza salą sądową.

Pamiętać należy, że dzieci stron podchodzą do takich spraw niezwykle emocjonalnie i bardzo je to obciąża. Nie tylko, jeśli są małoletnie, ale również te dzieci stron, które mają już po dwadzieścia parę lat. Dlatego trzeba zawsze rozważyć dowód z przesłuchania własnego dziecka i zgłaszać go tylko w ostateczności.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: