Zasada pierwszeństwa w ruchu drogowym

Autor: Redakcja w kategorii: Kierowca zawodowy, Transport

Zasada pierwszeństwa znajduje się w art. 25 ustawy Prawo o ruchu drogowym. W tym przepisie właściwie mowa jest o dwóch zasadach: zasadzie pierwszeństwa i zasadzie szczególnej ostrożności.

Zasada pierwszeństwa w ruchu drogowym

Zasada pierwszeństwa w ruchu drogowym

Polega ona na tym, że kierujący pojazdem jest obowiązany  ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo – także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.

Obowiązek ten dotyczy kierującego zbliżającego się do skrzyżowania.

Zasady tej, co  do zasady ; ), nie można naruszyć ani przez wymuszenie pierwszeństwa ani przez jego rezygnację.

Zrezygnować z pierwszeństwa można tylko wtedy takie zachowanie zlikwiduje sytuację kolizyjną. Albo gdy pewni to płynność ruchu.

          >>> Pamiętaj o możliwości wystąpienia błędu pomiaru w alkomacie. Przeczytaj artykuł: Karta wzorcowa alkomatu

Zasada szczególnej ostrożności

Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, ma obowiązek zachować szczególną ostrożność.

Przez szczególną ostrożność należy rozumieć rozważne prowadzenie pojazdu mechanicznego, polegające na przedsiębraniu (…) takich czynności, które zgodnie ze sztuką i techniką prowadzenia pojazdów mechanicznych są obiektywnie niezbędne do zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa w ruchu drogowym – tak SN, wyrok z dnia 18.02.2021 r., I DI 8/21.

Uwaga!

Szczególną ostrożność należy zachować od momentu zbliżania się do skrzyżowania aż do chwili opuszczenia strefy kolizyjnej!

Zasada pierwszeństwa i szczególnej ostrożności w praktyce

Zdaniem sądów powszechnych i Sądu Najwyższego zachowanie w.w. zasad przejawia się m.in.:

          >>> Ucieczka z miejsca wypadku – sprawdź, czy każde opuszczenie miejsca wypadku będzie zbiegnięciem

  • we wzmożeniu uwagi  nawet przy zielonym świetle
  •  w nakazie ich przestrzegania także gdy inny uczestnik ruchu narusza przepisy czy zasady ruchu drogowego
  • nieprzekraczaniu w obrębie skrzyżowania prędkości administracyjnie dopuszczalnej.

Serdecznie zapraszamy do lektury bloga Jazda pod wpływem.

Zdjęcie w poście pochodzi z Unsplash

***

Kto odpowiada za wypadek drogowy

Pytanie niby proste. Jak to kto? Kierowca! Okazuje się jednak, że nie jest to takie proste.

Ustawodawca w art. 177 k.k. użył słowa „kto”, jednakże z treści przepisu wynika, że odpowiedzialność ponosi ten na kim ciąży obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym czy powietrznym.

Nie oznacza to, że winnym wypadku drogowego może być [Czytaj dalej…]

Poprzedni wpis:

Następny wpis: