Wypadek drogowy – definicja

Autor: Redakcja w kategorii: Odpowiedzialność karna, Prawo karne

Dzisiejszy wpis poświęcę wyjaśnieniu kluczowego pojęcia wypadku drogowego.

Wypadek drogowy

Wypadek drogowy

Wypadek drogowy to, najkrócej rzecz ujmując, zdarzenie z udziałem co najmniej jednego uczestnika ruchu, którego skutkiem jest:

 • śmierć innej osoby
 • odniesienie przez inną osobę ciężkiego uszczerbku obrażeń ciała
 • odniesienie przez inną osobę innych niż w.w. obrażeń ciała, których czas leczenia przekracza 7 dni.

Wypadek drogowy może być popełniony w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym.

Czynniki, które mają (mogą mieć) wpływ na zaistnienie wypadku oraz na późniejszą sytuację sprawcy, można pogrupować następująco:

          >>> Ucieczka z miejsca wypadku – sprawdź, czy każde opuszczenie miejsca wypadku będzie zbiegnięciem

 • osoba kierującego
 • pojazd (w tym również zwierzę przy jeździe wierzchem)
 • warunki zewnętrzne (np. pogoda, stan nawierzchni)
 • zachowania innych uczestników ruchu (np. pieszy, rowerzysta)
 • zachowania innych osób (np. dróżnik, mechanik).

Podstawowym przepisem regulującym odpowiedzialność za wypadek drogowy jest art. 177 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1600).

Ciekawostka!

Pierwszy, choć niepotwierdzony, wypadek drogowy na świecie z udziałem prototypu samochodu miał miejsce w 1771 roku.

Z kolei do pierwszego udokumentowanego tego typu zdarzenia doszło w 1869 r. w Irlandii.

          >>> Pamiętaj o możliwości wystąpienia błędu pomiaru w alkomacie. Przeczytaj artykuł: Karta wzorcowa alkomatu

Mary Ward była pasażerką pojazdu zasilanego silnikiem parowym. Gdy auto wjechało na wyboje wypadła z niego i dostała się prosto pod koła – wypadku tego Mary Ward nie przeżyła.

Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu

W Ustawie Kodeks karny znajduje się rozdział zatytułowany „Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji„. W tym rozdziale umiejscowione są przepisy dotyczące m.in. zdarzeń w ruchu wodnym, lądowym i powietrznym.

Wypadek drogowy może przybrać różne formy:

 • katastrofa (art. 173 k.k.)
 • niebezpieczeństwo katastrofy
 • wypadek.

          >>> Kierowco, sprawdź o czym musisz pamiętać, gdy dochodzisz swoich praw w sądzie

Oprócz wskazanych przestępstw, w różnych rodzajach ruchu może dojść do innych zdarzeń, które będą przedmiotem niniejszego bloga:

 • prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości bądź pod wpływem środka odurzającego
 • niezatrzymanie pojazdu na żądanie uprawnionego organu
 • odpowiedzialność dyspozytora
 • prowadzenie pojazdu bez uprawnień.

Ada Chmielewska-Ciż
adwokat

Zdjęcie C Joyful pochodzi z Unsplash

***

Kto odpowiada za wypadek drogowy

Pytanie niby proste. Jak to kto? Kierowca! Okazuje się jednak, że nie jest to takie proste.

Ustawodawca w art. 177 k.k. użył słowa „kto”, jednakże z treści przepisu wynika, że odpowiedzialność ponosi ten na kim ciąży obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym czy powietrznym.

Nie oznacza to, że winnym wypadku drogowego może być [Czytaj dalej…]

Poprzedni wpis:

Następny wpis: