Postępowanie o zatwierdzenie układu

Autor: Redakcja w kategorii: Prawo dla biznesu, Upadłość i restrukturyzacja

Od początku 2016 roku obowiązuje Ustawa z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. 2015 poz. 978). Przewiduje ona aż cztery procedury dla podmiotów zarówno niewypłacalnych, jak i tych zagrożonych niewypłacalnością: postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe oraz postępowanie sanacyjne. My w dzisiejszym wpisie zajmiemy się szerzej tym pierwszym – postępowaniem o zatwierdzenie układu. Pozostałe scharakteryzuję w kolejnych artykułach na moim blogu.

Postępowanie o zatwierdzenie układu bez sądu

Postępowanie o zatwierdzenie układu daje szansę na zawarcie układu samodzielnie, bez angażowania w to sądu. Polega to na zbieraniu przez dłużnika głosów wierzycieli, jednak trzeba ku temu spełnić pewien warunek. Suma wierzytelności spornych uprawnionych do głosowania nad układem nie może wynosić niż 15% sumy wierzytelności uprawnionych do głosowania nad układem.

Kto na tym skorzysta?

Postępowanie to stworzono przede wszystkim z myślą o tych przedsiębiorcach, którzy co prawda nie spełniają kryteriów niewypłacalności, lecz sami mają uzasadnioną wiedzę, że w najbliższym czasie mogą być niewypłacalnością zagrożeni. Dokładniej chodzi o przypadek, kiedy przedsiębiorca wypełnia ciążące na nim zobowiązania, ale analiza finansowa wskazuje, że niebawem nie będzie już mógł tego robić.

Doradca restrukturyzacyjny

Dłużnik, który znajdzie się w takiej sytuacji może wszcząć postępowanie o zatwierdzenie układu dzięki nowym regulacjom z ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Aby tak się jednak stało, winien jest zawrzeć wcześniej umowę z doradcą restrukturyzacyjnym w przedmiocie nadzoru nad przebiegiem postępowania. Potem, wspólnie z doradcą, przygotuje propozycje układowe, przeprowadzi głosowanie nad układem i w końcu złoży też wniosek o zatwierdzenie układu.

Przyjęcie układu

Układ taki zostanie przyjęty, o ile opowiadający się za nim wierzyciele spełnią kumulatywnie dwa warunki. Pierwszy z nich jest taki, że pozytywnie musi głosować więcej niż 50% wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem. Drugi zaś – wierzyciele ci muszą łącznie posiadać minimum 2/3 wierzytelności.

Sąd postanawia

Stwierdzenie przyjęcia takiego układu należy do doradcy restrukturyzacyjnego. Dopiero po tym fakcie doradca oraz dłużnik zajmują się przygotowaniem wcześniej wspomnianego wniosku do sądu o zatwierdzenie układu. Sąd natomiast wydaje postanowienie w tej sprawie w przeciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku. Późniejsze wykonanie układu również nadzoruje doradca restrukturyzacyjny, aż do momentu wykonania układu (jego uprawomocnienia). Ważne, że dysponuje on wówczas uprawnieniami nadzorcy sądowego.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: