Pierwsze pisma w sprawie uregulowania statusu prawnego urządzeń przesyłowych

Wzór wniosku o ustanowienie służebności przesyłu

Zasiedzenie służebności przesyłu i służebności gruntowej – uwagi praktyczne