Komplementariusz i jego odpowiedzialność za zobowiązania spółki

Autor: Redakcja w kategorii: Prawo dla biznesu, Spółki

W jednym z wcześniejszych wpisów wyjaśniałem już ogólną zasadę odpowiedzialności wspólnika za zobowiązania spółki osobowej. Choć w przypadku spółki komandytowej jest dość podobnie, warto bliżej przyjrzeć się, jaką odpowiedzialność ponosi komplementariusz.

Komandytariusz a komplementariusz

Przede wszystkim, jeśli komandytariusz wniósł do spółki wkład odpowiadający całości sumy komandytowej, nie odpowiada on już za zobowiązania spółki ponad tę sumę. Natomiast komplementariusz ponosi odpowiedzialność osobistą za wszelkie zobowiązania spółki – całym swoim majątkiem.

Wymagana klauzula wykonalności

Można zatem powiedzieć, że dług spółki to dług jaki ma komplementariusz, który to powstanie w momencie powstania zobowiązania spółki komandytowej. Przymusowe odzyskanie takiego długu wymaga posiadania tytułu wykonawczego. Najprościej rzecz ujmując to zwykle wyrok sądu objęty klauzulą wykonalności, czyli potwierdzeniem jego prawomocnego charakteru.

Kiedy zapłaci komplementariusz?

W przypadku dochodzenia długu od spółki klauzula wykonalności musi być skierowana przeciwko spółce. Jeśli dochodzi się długu od komplementariusza, klauzula wykonalności winna wskazywać właśnie jego jako dłużnika. Dzieje się tak jednak dopiero wtedy, gdy egzekucja prowadzona względem spółki okazała się nieskuteczna i bezskuteczna.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: