Zestaw przeciwwstrząsowy a przepisy prawa

Autor: Redakcja w kategorii: Administracja, Gabinet stomatologiczny, Prawo dla biznesu, Wyroby medyczne, Zdrowie i medycyna

Lekarze stomatolodzy często pytają, czy zestaw przeciwwstrząsowy w gabinecie stomatologicznym jest wymagany przepisami prawa. Teoretycznie może wydawać się, że tak. Jak jest w praktyce?

Zestaw przeciwwstrząsowy – definicja

Zestaw przeciwwstrząsowy można zdefiniować jako zestaw produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane przez lekarza lub lekarza dentystę w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym w stanie zagrożenia życia człowieka celem jego ratowania. Całą listę produktów leczniczych wchodzących w jego skład określa odpowiednie rozporządzenie Ministra Zdrowia.

Dolegliwości Pacjentów

Na pewno część Pacjentów cierpi na dolegliwości takie jak astma czy rożnego rodzaju alergie. Oznacza to, że mogą zaistnieć sytuacje, w których choroba da o sobie znać. Choć zwykle są to zjawiska o łagodnym przebiegu, personel powinien być przygotowany na udzielenie pomocy w ostrych przypadkach, a więc przy zagrożeniu życia.

Co na to przepisy?

Zestaw przeciwwstrząsowy logicznie rzecz biorąc to element niezbędny w gabinecie lekarza czy lekarza stomatologa. Okazuje się jednak, że jego posiadanie nie jest obowiązkowe. Co za tym idzie, organy takie jak Inspekcja Sanitarna nie są uprawnione do kontrolowania posiadania, składu, ani daty ważności produktów w takim zestawie.

Podobnie sprawa ta kształtuje się jeśli chodzi o wymogi wynikające z zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, a także z ustawy Prawo farmaceutyczne oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów.

Uważaj na kontrolę!

Co ciekawe, podczas kontroli pracownikom NFZ zdarza się sprawdzanie obecności produktów leczniczych tworzących zestaw przeciwwstrząsowy, choć nie ma uzasadnienia w prawie. W takich sytuacjach trzeba niezwłocznie złożyć zastrzeżenia do protokołu z kontroli.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: