Rzecznik odpowiedzialności zawodowej przedstawia zarzuty

Autor: Redakcja w kategorii: Błąd medyczny, Prawo dla każdego, Zdrowie i medycyna

Rzecznik odpowiedzialności zawodowej może zdecydować o przedstawieniu lekarzowi zarzutów za przewinienie zawodowe. W jakim terminie powinno się udzielić odpowiedzi na takie postanowienie? Więcej o tym w dzisiejszym wpisie.

Rzecznik odpowiedzialności zawodowej przedstawia zarzuty wtedy, gdy prowadzone postępowanie wyjaśniające i zebrany w jego toku materiał dowodowy wskazują, iż lekarz dopuścił się przewinienia zawodowego.

Lekarz taki ma prawo do składania wyjaśnień, o którym to uprawnieniu winien być poinformowany na piśmie bądź osobiście. Obowiązujące regulacje prawne nie przewidują natomiast terminu na złożenie wyjaśnień. Co więcej, wyjaśnienia nie są obligatoryjnie, niemniej jednak zawsze warto to zrobić dla dobra własnego interesu.

Po złożeniu wyjaśnień lub rezygnacji przez lekarza z tego uprawnienia, rzecznik odpowiedzialności zawodowej decyduje, czy zasadne jest złożenie wniosku o ukaranie. W takiej sytuacji rzecznik jest obowiązany do poinformowania lekarza oraz jego obrońcy o możliwości wglądu do akt.

Lekarz może też w przeciągu 14 dni od zapoznania się z aktami składać wnioski o uzupełnienie postępowania. Ważne, że dzięki temu jeszcze przed złożeniem wniosku o ukaranie istnieje szansa na zwiększenie skuteczności obrony przed zarzutami.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: