Przy przekształceniu w spółkę z o.o. masz obowiązki wobec pracowników

Autor: Redakcja w kategorii: Biznes i firma, Działalność gospodarcza, Spółki

„Wszyscy zgromadzili się w atrium. ‚Disney kupuje Pixara’ – oznajmił Jobs. Uroniono kilka łez, ale gdy Jobs wyjaśnił szczegóły umowy, pracownicy zaczęli rozumieć, że pod pewnymi względami to Pixar przejmował Disneya.”

Jest to cytat z biografii „Steve Jobs” Waltera Isaacsona, w którym główny bohater komunikuje pracownikom Pixara, iż od teraz staje się on częścią koncernu Walta Disneya. To przemówienie było bardzo ważnym momentem w dziejach Pixara – pozwalało opanować emocje i niepewność, które od dawna szerzyły się wśród pracowników.

Wszelkie przekształcenia, połączenia, przejęcia i inne operacja o charakterze strategicznym w firmie, powinny być komunikowane zespołowi i pracownikom. Często wymaga tego prawo – często jest to wyraz dobrej woli pracodawcy.

Jeśli przekształcasz swoją działalność gospodarczą w spółkę z o.o.. to prawdopodobnie masz już pracowników. Jednego, dwóch, albo pięćdziesięciu, czy nawet więcej. Musisz wiedzieć, że wobec nich masz pewne obowiązki wynikające z faktu przekształcenia.

Są to przede wszystkim obowiązki o charakterze informacyjnym. Powinieneś bowiem poinformować swoich pracowników między innymi o:

  • przewidywanym terminie przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę (dzień przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę z o. o. to przecież dzień, w którym dochodzi do zmiany pracodawcy),
  • przyczynach przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę, jego prawnych, ekonomicznych oraz socjalnych skutkach dla pracowników (pracownicy powinni mieć pełen obraz skutków całej operacji, gdyż w związku z przekształceniem nabywają oni szczególe prawo – o czym niżej)

Przekazanie powyższych informacji powinno nastąpić co najmniej na 30 dni przed przewidywanym terminem przejścia zakładu pracy, czyli przekształceniem w spółkę.

Natomiast co do wspomnianego uprawnienia pracowniczego, to w terminie 2 miesięcy od przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę z o. o., pracownik może – uwaga – bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy. Warto o tym pamiętać!

Poprzedni wpis:

Następny wpis: