Projekt ustawy o leczeniu niepłodności

Autor: Redakcja w kategorii: In Vitro, Zdrowie i medycyna, Związek partnerski

Wczoraj Rząd przyjął projekt Ustawy o leczeniu niepłodności. Na doniosłość tego faktu wpływa też fakt, że projekt w końcu reguluje procedurę zapłodnienia in vitro. Obecnie brakuje bowiem tych regulacji w naszym kraju.

Jak czytamy na stronach MZ:

Przyjęcie jednolitych procedur, zasad i standardów leczenia niepłodności oraz stosowania medycznie wspomaganej prokreacji m.in. zwiększy bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów. Znacznie poprawi nadzór nad poprawnością wykonywania procedur zapłodnienia pozaustrojowego. Wprowadzi bezwzględny zakaz klonowania człowieka, prowadzenia eksperymentów na ludzkich zarodkach, tworzenia hybryd i chimer oraz bezwzględny zakaz handlu ludzkimi zarodkami oraz komórkami rozrodczymi. Regulacje zaproponowane przez resort zdrowia powołują Rejestr Dawców Komórek Rozrodczych i Zarodków, który gwarantuje zarówno zachowanie anonimowości dawców, jak i pełen nadzór nad bezpieczeństwem i losem utworzonych zarodków. Wprowadzają nadzór państwa nad podmiotami wykonującymi zapłodnienie metodą in vitro poprzez wydawanie przez ministra zdrowia zgód na prowadzenie takiej formy leczenia. Zobowiązują także świadczeniodawców do zachowania najwyższych standardów świadczenia usług medycznych z tego zakresu, zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną oraz regulacjami obowiązującymi na terenie całej Unii Europejskiej.

Projekt ustawy o niepłodności dostosowuje krajowe ustawodawstwo w zakresie dotyczącym komórek rozrodczych i zarodków do dyrektyw unijnych, które Polska ma obowiązek implementować. Polska jest ostatnim krajem wspólnoty, który dotąd nie uregulował  – na poziomie ustawowym – kwestii związanych z dawstwem, pobieraniem, przetwarzaniem, testowaniem, przechowywaniem oraz dystrybucją komórek rozrodczych i zarodków. Projekt resortu zdrowia opiera się na sprawdzonych rozwiązaniach, przyjętych przez inne kraje europejskie.

W ramach portalu Znam Swoje Prawo na pewno będziemy poruszać zagadnienia związane z zapłodnieniem pozaustrojowym (in vitro), a tymczasem już teraz zapraszam Cię do artykułu pani Anny Koziołkiewicz-Kozak, która wspomina o tym, że projekt ustawy reguluje uprawnienie do skorzystania z tego rodzaju zabiegu także przez pary pozostające w związku nieformalnym: In vitro także dla związków nieformalnych.

***

Więcej o samym toku ustawodawczym, zmianach w projekcie ustawy, oraz pomysłach naszych parlamentarzystów dowiesz się stąd >>

Następny wpis: